V súlade s prírodou

Vlastnoručne a ekologicky dopestovaná zelenina a ovocie chutia najlepšie.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Rodina Juraja z Majcichova žije v rodinnom dome so záhradou. V záhrade si pestujú zeleninu a ovocie ekologicky – bez chémie. Zelenina nemá také veľké rozmery ako v obchode, ale je oveľa zdravšia a chutí vynikajúco. Záhradu polievajú dažďovou vodou, ktorú zachytávajú do suda. 

Meno autora/autorov

Juraj Cifra

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Naša rodina má za domom vlastnú záhradu, v ktorej pestujeme rôzne druhy zeleniny tradičným spôsobom. Nepoužívame žiadne postreky a burinu trháme ručne. Síce sa narobíme o trochu viac, ale naša zelenina je v organickej kvalite. Takýmto spôsobom chránime pôdu, podzemné vodu a ovzdušie.