Stolček, prestri sa

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

Príroda nám servíruje bezodpadovosť a čo my servírujeme jej?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Príroda nám ukazuje, ako udržateľne hospodáriť so svojimi zdrojmi - odumierajúce drevo je zdrojom novovznikajúceho života rastlín a živočícov. Ak by sme sa ho "zbavovali ako odpadu", narušila by sa rovnováha a biodiverzita.

Meno autora/autorov

Simona Gerhátová

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Priama ukážka "riešenia" z prírody.