Prikázaný smer pre zeleň

Zeleň v meste má presne určené miesto. Inde na námestí ju nehľadajte.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Na zrekonštruovanom námestí v Trenčíne veľa miesta pre zelené plochy nezostalo. Má presne vymedzený priestor okolo fontány. Ľudia ju často vyhľadávajú. Preto ju mesto takto označilo. 

Meno autora/autorov

Simona Zboranová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zelené plochy sú nevyhnutné pre zmierňovanie dopadov klimaticých zmien. Málo zelene v centrách miest je častý problém.