Pomocník na kolesách

Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.

Špeciálne vozidlo uľahčuje manipuláciu s opadom na Zbernom dvore Technických služieb mesta Sládkovičovo.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Zamestnanci zberného pomáhajú dotriediť odpad, ktorý prinášajú smetiarske autá. Aby pracovníci mali čo najdôstojnejšiu prácu, zamestnávateľ sa rozhodol zakúpiť vozidlo. To im zjednodušuje prácu a pohyb po areáli. Vozidlo využívajú na prenášanie odpadu, pracovného náradia a urýchlený presun k jednotlivým stanovištiam zberného dvora .  

Na páse zamestnanci ručne roztrieďujú zložky kontajnerov na jednotlivé komodity. Tie sú vykupované a pokračujú ďalej na recykláciu, čo je základný krok ochrany klímy. Bez ľudí, ktorí si  znečisťujú ruky kvôli pohodlnosti niektorých z nás, by ani ,,triedený“ odpad nemal možnosť recyklácie.

Meno autora/autorov

Andrea Takácsová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K .Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia je jasným dôkazom inkluzivity zamestnancov. Každý pracujúci človek má právo na dôstojné vykonávanie svojho zamestnania, bez ohľadu na to, aký typ povolania vykonáva. Jeden z cieľov zamestnávateľa je vytvoriť pre svojich zamestnancov rovnaké a najmä príjemné pracovné podmienky. To sa týka aj práce na zbernom dvore. Špeciálne vozidlo sa osvedčilo ako efektívne riešenie na uľahčenie práce a šetrenie času zamestnancov na Zbernom dvore.