Napriek počasiu

S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.

S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Z miest sa vytrácajú bicykle kvôli mnohým faktorom: zvýšený počet aút na cestách, málo cyklopruhov, ktoré by boli bezpečné, pohodlie obyvateľov... Pričom jazda bicyklom je  prospešná nielen pre naše zdravie, ale aj pre prírodu. 

Meno autora/autorov

Michaela Danišová

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znižovať tvorbu emisíi a obmedziť jazdu autom je pre našu planétu veľmi prospešné. Jazda na bicykli je v mnohých krajinách mimoriadne obľúbená (Dánsko, Holandsko). U nás sa však nevyužíva dostatočne jej potenciál a ľudia často presadajú radšej do auta.