Na vzdialenosti záleží

K ochrane klímy môžeme prispieť správnym rozhodnutím už v obchode a kúpiť si produkt, ktorý precestoval najmenej kilometrov.

Na vzdialenosti záleží. Foto: tím žiačok zo ZŠ Jána Palárika Majcichov

Čitajte tiež

K ochrane klímy môžeme prispieť správnym rozhodnutím už v obchode a kúpiť si produkt, ktorý precestoval najmenej kilometrov.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Je dôležité čítať na obaloch výrobkov, odkiaľ potraviny pochdádzajú, resp. kde boli vyrobené. Čím menšiu vzdialenosť k nám precestujú, tým menej znečisťújú ovzdušie predpravou.

Meno autora/autorov

Anna Nunvářová, Diana Šturdíková, Laura Ondrejková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zodpovednou spotrebou a výberom tovarov v obchodoch chránime ovzdušie.