Na veľkosti nezáleží

Auto v pozadí si všimnú všetci, ale týchto malých nezbedníkov nik.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Sú malé a neškodné, aspoň to si väčšina fajčiarov myslí, nie je to však tak. Jeden cigaretový ohorok dokáže znehodnotiť 1m kubický pôdy, nehovoriac o tom, čo ich dokáže celá kopa. Vyčistiť to je tažké, ale obmedziť je ľahšie, napríklad jedným košom na parkoviskách pred bytovkami či na tých verejných. 

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná Priemyselná škola Elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ohorok je estetickou vadou, ale okrem toho dokáže riadne znehodnotiť pôdu, zavedením košov by mohla byť kvalita zdravia, života a najmä životného prostredia lepšia. (3.) Špina, odpad a škodlivé látky, len toto sa z cigaretových ohorkov uchováva v mestách, pravidelným čistením alebo odpratávaním ohorkov by mohli byť mestá a komunity udržateľnejšie. (11.)