Na pohrebe stromu

Po tragickej dopravnej nehode, spôsobenej nárazom do stromu, bolo rozhodnuté o jeho odstránení. Stromy ale nemôžu za dopravné nehody.

Reportážny kontext/riešenie problému:

V rámci mestskej časti mesta Nová Dubnica boli popri frekventovanej ceste vysadené staré stromy. Vek stromov sa podľa odhadov pohyboval minimálne na desiatky, ak nie stovky rokov. Cesta k tejto mestskej časti sa však počas posledného obdobia stala aj miestom, kde sa často nedodržiava predpísaná rýchlosť. Výsledkom toho sú časté autonehody, ktoré sa však bohužiaľ často končia smrťou - nárazom auta do stromovej aleje. Miestne úrady sa po poslednom incidente rozhodli stromy popri ceste radšej zrezať, pričom dôvodom má byť ich zlý stav. Je nutné si však uvedomiť, že stromy popri cestách však nemôžu za spôsobené dopravné nehody. Rástli tam často skôr ako sa tam cesta postavila. Stromy nemožno viniť za tieto smutné situácie. Stromy sa nakoniec tiež stávajú obeťami zlej dopravnej sitácie na Slovensku. Skúsme aj prostredníctvom tejto fotografie šíriť toto posolstvo. 

Fotografia je z 2. apríla 2022

Meno autora/autorov

Peter Vavrinec

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy a ich ochrana predstavujú základ pre ochranu klímy, pre udržateľný život na pevnine,...