Malá cena, veľká hodnota

Žena so synom, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, pátrajú v kontajneri po zálohovaných obaloch. Každý cent za vrátenie sa počíta.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Od 1.1. 2022 bol na Slovensku spustený systém zálohovania plastových obalov a plechoviek na nápoje. Dajú sa kúpiť všade, vrátiť ale len vo vymedzených automatoch, ktoré sú ale často aj kilometre vzdielané. Navyše, automatov je málo a bývajú plné. Ľudia tak hádžu obaly v lepšom prípade do kontajnerov na plasty, ktorých je dostatok, alebo len tak na zem.

Pri odchode zo školy si reportérka všimla matku s dospelým synom, ktorí mali veľké tašky a zastavili sa pri kontajneri. Ukázalo sa, že sa snažia zachrániť mierne pokrčené, no nie znehodnotené obaly. Tie potom odnášajú a v automate menia za finančný obnos na kúpu potravín.

Keďže v škole zhromažďujú práve zálohované obaly z bufetu, ktoré žiaci nepovažujú za efektívne nosiť do vzidaleného automatu, vrátila sa reportérka do školy a priniesla im nepoškodené obaly vo  vreci. Poďakovali sa a dohodli, že v konkrétnom čase budú reportéri prinášať nazbierané obaly ku kontajneru, kde sa stretnú a odovzdajú im ich.

Obaly, ktoré sú žiakom v škole "na ťarchu" sú tak pomocou pre tých, ktorí si za ne zabezpečia základné potraviny. Reportéri sa rozhodli vymyslieť systém, ktorí by takto pomohol viacerým a viacerých miestach.

Meno autora/autorov

Simona Gerhátová

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 10. Zníženie nerovností
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Fotografia dokumentuje ľudí zo znevýhodneného prostredia, pre ktorých sa stal odpad zdrojom možnosti zabezpečiť si základné potraviny a to napriek tomu, že pani na fotke má zamestnanie. Pomôcť sa jej rozhodla reportérka po tom, ako sa rozprávali o hodnote plastových obalov z nápojov pre ich život. Reportérka našla spôsob, ako im pomôcť cetou, ktorú si zvolili a zároveň tak overiť, či je táto cesta podpory znevýhodnených replikovateľná. Zároveň roieši otázlku odpadu, z ktorého by podľa cieľov malo byť recyklovaných a vrátených do obehu 90% predávaných nápojových PEt obalov a plechoviek, ale zatiaľ je to len 60% u nás .