Lepšie riešenie

Zatiaľ čo niekto rieši prehriatie panelov namontovaním klimatizácie, iný ochladzuje vertikálnou zeleňou na balkóne.

Lepšie riešenie. Foto: Júlia Noščáková

Čitajte tiež

Zatiaľ čo niekto rieši prehriatie panelov namontovaním klimatizácie, iný ochladzuje vertikálnou zeleňou na balkóne.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Panelákové sídliská tvoria podľa prieskumu tepelné ostrovy v Bratislave. Prehriatie v panelových bytoch riešia obyvatelia každý inak, niekto energeticky náročnou klimatizáciou, iní udržateľne - vertikálnym zazelenením svojho balkóna. 

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

OA Račianska, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Jeden zo susedov v bytovke vytvoril udržateľné riešenie problému prehriatia v horúcich letných dňoch. Pomáha tak aj okoliu, pretože jeho riešenie nielen ochladzuje, ale aj čistí vzduch. Zelené fasády pomáhajú znižovať hladiny oxidu uhličitého a zmierňovať klimatickú zmenu.