Krvavé slzy prírody

Zničené vrty v Solivare korodujú a vyteká z nich soľanka.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Územie v Solivare, na ktorom sa ťažila soľ, je v alarmujúcom stave. 147 nezabezpečených vrtov zničených slanou vodou a vandalmi ničí celé územie mestskej časti Prešova. Zničená je fauna, flóra, znehodnotená je pôda. Napriek viacerým snahám obyveteľov aj odborníkov, dodnes sa nenašlo riešenie. Sme slepí voči slzám prírody...

Meno autora/autorov

Radovan Štefančín, Iveta Štefančínová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Environmentálych záťaží na Slovensku nie je málo, patrí medzi ne aj územie Solivaru. Napriek tomu, že sa o probléme hovorí, riešenie sa nenachádza. Vytekajúca soľanka z nezabezpečených vrtov ničí pôdu, infraštruktúru, podzemné aj nadzemné vody. Obyvatelia aj odborníci nedokážu prinútiť kompetentných zasiahnuť.