Kde je vôľa, tam je cesta

Automa na zálohované fľaše spolu objavujú mamička aj dieťa. Z výšky jeho očí má možnosť bezpečne skúšať, ako funguje.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Automat na zálohované fľaše je novinkou priateľskou k deťom aj dospelým. Zvulky, ktoré vydávajú, spôsob akým fľaše vhadzovať a ako dostať lístok na vrátenie zálohu, sú pre všetkých zatiaĺ novinkou. Dospelí sa ich učia ovládať spolu s deťmi a prekonávajú tak neistotu.

Meno autora/autorov

Laura Földes, Natália Pospiš, Zuzana Chamrazová

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Od 1.1.2022 sa v SR rozbehol zber zálohovaných PET obalov a plechoviek na nápoje. Zatiaĺ sa len učíme, kde sa dajú vracať, ako fungujú automaty a zvykáme si aj na to, že PET  fľaše sa nesmú pokrčiť, aby im automat načítal kód. Zbierať ich a prenášať na vzdialenosti niekoľko km (keďže koše na separovaný odpad sú na rozdiel od automatov na zálohované PET obaly na nápoje už takmer pri každom paneláku) vyžaduje isté nemalé úsilie,obzvlášť ak do kontajneru na sepatrovaný zber ich môžeme vyhadzovať stlačené, máme to blízko a nemusíme prepravovať tak veľké vrecia. Rovnako úsilie vyžaduje aj  naučiť sa ovládať to, ako fungujú. Majú nás motivovať k väčšej návratnosti (aspoń 90%) predaných PET fliaš nazad na recykláciu. Odmenou nám má byť vrátenie 15 centov, ktoré sme za tieto obaly zaplatili pri  kúpe nápojov,ktoré sú v nich balené.. Či sa  podarí zvýšiť mieru návratnosti a recyklácie nápojových PET obalov a plechoviek, uvidíme časom. Peniaze môžu, ale nemusia byť dostatočná motivácia.