Dominanta Bratislavy

Náhodne zachytený paradox pri reportáži o ohorkoch - dominantou nie je hrad, ktorý návštevníci obvykle fotia, ale ohorky.

Náhodne zachytený paradox pri reportáži o ohorkoch - dominantou nie je hrad, ktorý návštevníci obvykle fotia, ale ohorky.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Cigaretové ohorky sú najprehliadanejší jednorazový plast na svete, naviac obsahujú toxické látky, ktoré sa uvoľňujú do pôdy a kontaminujú ju, obmedzujú rast rastlín a dostávajú sa do kanalizácie, vody a riek. Aby sa s nimi konečne začalo niečo robiť, je nutné, aby sa ľuďom tento problém zviditeľnil - bežne je prehliadaný, ľudia si myslia, že ohorky sú prírodná buničina, ktorá sa rozloží. Tu na fotografii pri prechádzaní mestom a fotení stavu na rôznych zastávkach MHD reportérmi náhodne vznikla fotografia, ktorej by mal dominovať hrad. Ale dominujú ohorky, ktoré pritiahli väčšiu pozornoť reportérov.

Meno autora/autorov

Patrik Poltársky

Veková skupina

11-14

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Cigaretové ohorky sú najprehliadanejší jednorazový plast na svete. naviac obsahujú toxické látky, ktoré sa uvoľňujú do pôdy a kontaminujú ju, obmedzujú rast rastlín a dostávajú sa do kanalizácie, vody a riek. Aby sa s nimi konečne začalo niečo robiť, je nutné, aby sa ľuďom tento problém zviditeľnil- bežne je prehliadaný, ľudia si myslia, že ohorky sú prírodná buničina, ktorá sa rozloží.Preto reportéri vytvorili a spustili kampaň na zviditeľnenie problému. Mala odozvu, ľudí farebnosť zaujala, pýtali sa o čo ide. Až na druhý deň reportéri osadilli tabuľku s textom a pomenovaním problematiky a vyvolávalo to diskusiu.  Tu na fotogrfii pri prechádzaní mestom a fotení stavu na rôznych zastávkach MHD náhodne vznikla fotografia , ktorej by mal dominovať hrad. Ale dominujú ohorky, ktoré pritiahli väčšiu pozornoť reportétov.