Čo sa v mladosti naučíš

V bratislavskej MHD je ťažké pri množstve ľudí a podnetov nájsť pokojné miesto na cestovanie. Muž to dokázal za pomoci knihy.

V bratislavskej MHD je ťažké pri množstve ľudí a podnetov nájsť pokojné miesto na cestovanie. Muž to dokázal za pomoci knihy.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Bratislava sa snaží podporiť "nežnú mobilitu" a mení aj parkovaciu stratégiu, v snahe zmierniť dopady klimatickej krízy. I keď posilňuje spoje MHD, tie sú často preplnené a hlučné. To komplikuje prepravu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia. Cestovať MHD chcú (je to aj finančne výhodnejšie), ale nedokážu. Potrebujú pokojné miesto, aby mohli cestovať. Jedno také vytvoril aj muž na obrázku svojmu dieťaťu. To sa zameralo na knižku, ktorú mu čítal. Na čítanie sa zamerali aj niektorí ostatní a osádka tohto autobusu MHD zrazu bola tichšia. Čítanie cestujícim pre ostatných v MHD sa ukázalo ako jedno z možných riešení. 

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠPg Bullova, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V našom štáte, rovnako ako ostatných, pribúda ľudí so špecifickými potrebami. Lockdowny nielen vystupňovali rôzne problémy, psychickú záťaž, znížili odolnosť ľudí na pobyt v spoločných priestoroch či pre spoločné cestách MHD. Finančné straty, ktoré sú súčasťou pandémie, spôsobiujú aj to, že sa viac snažia využívať MHD ako osobné auto, Preto je potrebné hľadať cesty, ako pomôcť prepravovať sa ekologicky aj ľudsky šetrne každému, kto to potrebuje. Znížime tak dopad cestovania na klimatickú krízu, ale aj na duševné, mentálne  a fyzické zdravie ľudí.