Čo sa v mladosti naučíš ...

Otec s dvomi synmi sa v bratislavskej MHD vezú spolu s bicyklami k východisku výletu. Nežná mobilita odmalička.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Na bratislavských cestách nie je pre cyklistov celkom bezpečné jazdiť. Dokazuje to množstvo pribúdajúcich nehôd, v ktorých  cyklista ťahá medzi autami "za kratší koniec". Bratislavská MHD umoňuje aj prepravu bicyklov a posúva tak cyklistov bližšie k začiatkom cyklotrás, alebo im dáva možnosť prepraviť sa tam, kde chcú s cyklistikou začať. Aj v tomto prípade otec s deťmi nezvolil ľahšiu cestu autom, ale vybrali si MHD, kde sa chlapci učia, ako byť súčasťou "nežnej mobility".

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková, Ella Radimská

Veková skupina

15-18

Škola

OA Račianska, BA a Gymnázium L.Novomeského, Ba

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Využívaním "nežnej mobilty" - MHD a bicyklov, v tomto prípade ich prepojením, prispievajú ľudia k udržateľným mestám, znižovaniu CO2.