Cesta do školy

Do školy dochádzame prímestský autobusom. Je to zábava. Počas cesty sa porozprávame. Takýmto cestovaním chránime ovzdušie pred znečisťovaním.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Do školy v Majcichove dochádzajú aj žiaci zo susednej obce Opoj. Veľa ich cestuje prímestskou autobusovou dopravou. Takéto cestovanie je aspoň malým krokom k ochrane klímy.

Meno autora/autorov

Anna Nunvářová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Využíaním hromadných dopravných prostriedkov na cestovanie chránime životné prostredie, pretože do ovzdušia nie je vypúšťaných toľko emisií na osobu.