Ako soľný stĺp

Soľankou zničený a nezabezpečený vrt v Solivare.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Únik soľanky z ústia vrtu v území Solivaru, pretože došlo k odcudeniu ventilu a nežiaducemu úniku soľanky z dôvodu ich mechanického poškodenia vrtu do okolitého terénu. Nezabezpečené a zničené vrty sú mementom ľudskej ľahostajnosti k environmentálynm záťažiam z minulosti.

Meno autora/autorov

Aneta Štefančínová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zničené vrty a z nich unikajúca soľanka ničia okolie vrtu. Zničená je pôda, kontaminovaná voda v okolí vrtu. Takýchto vrtov je v okolí Solivaru 147!