Ako na Nový rok, tak po celý rok

Pozostatky novoročných ohňostrojov vidieť v prírode počas celého roka.

Pozostatky novoročných ohňostrojov vidieť v prírode počas celého roka.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Slovenská republika patrí medzi tie krajiny, kde ľudia oslavujú príchod roka strieľaním ohňostrojov. Napriek tomu, že ide o mimoriadne hlučný a finančne náročný prejav radosti, škodí aj prírode. Plaší zvieratá a pozostatky pyrotechniky sa často nechávajú voľne pohodené v prírode počas celého roka. Takto vyzerá použitá pyrotechnika po 4 mesiacoch od osláv. Nebolo by lepšie pyrotechniku zakázať či aspoň eliminovať ako to je vo viacerých krajinách západnej Európy? Oplatí sa táto chvíľa radosti, keď vidíme jej dôsledky? V roku 2022 sa objavili prvé úspešné snahy presadiť zákon, ktorý by obmedzil používanie pyrotechniky na Slovensku. Podarí sa to? 

Meno autora/autorov

Peter Vavrinec

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zábavná pyrotechnika je zbytočný rozmar, ktorý nepotrebujeme. Kvôli nej však každoročne zomrie tisíce zvierat, ďalšie trpia a nakoniec pozostatkami vybuchnutej pyrotechniky ničíme prírodu aj po novoročných oslavách. Často ide o odpad, ktorý je pomerne nebezpečný pre zvieratá či podzemnú vodu.