Zastrešenie nežnej mobility

Žiaci základnej školy v Sládkovičove pri ceste do školy uprednostňujú chôdzu, bicykel, či kolobežky. Chýbalo im však dôstojné stojisko pre bicykle. Všimli si to aj rodičia, a tak spoločne so školou a mestom vypracovali projekt, ktorý bol úspešný. Žiakom tak postavili nové stojisko na bicykle, ktoré všetci s obľubou využívajú. 
Staré stojisko bicyklov (Matúš Kopas)
Frekventovaná cesta do školy, žiaci uprednostňujú nežnú mobilitu (Matúš Kopas)
Prestavba stojiska na nový prístrešok (Matúš Kopas)
Žiaci prichádzajú do školy udržateľne (Matúš Kopas)
Spokojné tváre nadšených cyklistov (Matúš Kopas)
Meno autora/autorov: 
Matúš Kopas
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Nežná mobilita je jedným z dostupných a lacných prostriedkov na ochranu klímy.