Niečo tu nie je v poriadku

Brehy potoka majú spevňovať korene stromov a voda si sama nájde cestu, kadiaľ má tiecť. Dolné Sŕnie je malá obec, s malým potokom. Ten je však niečim iný. Príroda nepotrebuje takú pomoc človeka, aká sa objavila na tomto mieste.
Len hlupáka napadne spevňovať brehy vybúranými betónovými stĺpmi a panelmi
Nechýbajú ani stĺpy a panely, ktoré tu našli nové "využitie"
Vyvezený štrk a prach zo stavby
Meno autora/autorov: 
Katarína Guzmická
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Čistota životného preostredia závisí od nášho zodpovedného správania voči nej. Ak si neudržíme čistú vodu a život v nej, aj náš život sa stane nemožným.