Machové dobrodružstvo

Keď sme sa dozvedeli, že častice PM 2,5 spôsobujú ochorenia a my ich máme plnú triedu, rozhodli sme sa so stredoškoláčkou Julkou otestovať prírodné riešenie čistenia ovzdušia. Ukázalo sa, že jej riešenie v triede vyčistilo vzduch, zvýšilo vlhkosť a lepšie sa nám učilo. Staranie sa o machy nás bavilo.
Merač PM 2,5 pred vstupom do našej triedy ukazuje hodnotu, ktorá je 2x taká veľká, ako odporúča WHO. Foto: Timotej Taliga
Aj vo vnútri triedy žiaci dýchajú vzduch znečistený jemnými prachovými časticami, čo zaťažuje a ohrozuje ich zdravie. Foto: Timotej Taliga
V lese sme s bryologičkou nazbierali mach. Foto: Simona Gerhatová
Machové čističe v triede fungujú - znižujú znečistenie pracovými časticami PM 2,5 na minimum. Foto: Natália Šoltés
Skúsenosti sme prezentovali na Magistráte mesta a to nám dalo financie na vytvorenie celej machovej steny. Foto: Timotej Taliga

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Timotej Taliga, Natália Šoltés, simona Gerhátová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
10, 10 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Priamo rieši problém znečisteného ovzdušia, ukazuje, ako deti môžu v spolupráci so študentkou navrhnúť a otestovať inovatívne riešenie a po predstavení magistrátu získať naň peniaze. Ak ich riešenie bude fungovať, stena vyčistí toľko CO2 ako 30 stromov a premení PM 2,5 z ovzdušia na pôdu, zároveň bude zadržiuavať vlahu a ochladzovať vzduch