Hádaj, čo sem nepatrí!

Cigaretové ohorky sú takou bežnou súčasťoiu zastávok MHD, že ich ľudia prehliadajú, akoby tam patrili. Reportéri sa rozhodli to zmeniť a zviditeľniť ich v živej pouličnej kampani. Zastávku MHD vyčistili od ohorkov. Na jednom m² ich tam bolo 131.
Napriek tomu, že je tam zákaz a kamerový systém, začali opäť pribúdať. Foto: Emil Simák
Preto ich zviditeľnili- označili ich na m2 farebnými zastávkami. Tentokrát ich bolo až 184 na predtým vyčistenej zastávke. Foto: Leo Klein
Ľudia sa na sociálnych sieťach začali pýtať, o čo ide. Preto vyrobili a pripevnili infotabuľku. Foto: Leo Klein
Hoci zastávky postupne mizli, diskusia pokračovala. Foto: Patrik Poltársky
Meno autora/autorov: 
Michaela Hermanová, Leo Klein, Emil Slimák, Patrik Poltársky
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Cigaretové ohorky sú najprehliadanejší jednorazový plast na svete. naviac obsahujú toxické látky, ktoré sa uvoľňujú do pôdy a kontaminujú ju, obmedzujú rast rastlín a dostávajú sa do kanalizácie, vody a riek. Aby sa s nimi konečne začalo niečo robiť, je nutné, aby sa ľuďom tento problém zviditeľnil- bežne je prehliadaný, ľudia si myslia, že ohorky sú prírodná buničina, ktorá sa rozloží.Preto reportéri vytvorili a spustili kampaň na zviditeľnenie problému. Mala odozvu, ľudí farebnosť zaujala, pýtali sa o čo ide. Až na druhý deň reportéri osadilli tabuľku s textom a pomenovaním problematiky a vyvolávalo to diskusiu.