Cesta za vrátením zálohovaných PET obalov a plechoviek na nápoje

Od 1.1.2022 za nápoje, balené v PET obaloch a plechovkách, zaplatíme 15 centov pri ich kúpe. Ak tieto obaly vrátime, vrátia nám záloh. V školskom budefe CZŠ Narnia sa predávajú zálohované PET fľaše, ale najbližší automat je cca km od školy.  Preto umiestnili zbernú nádobu pre všetkých, ktorým sa nechce chodiť. Fľaše a plechovky zberajú, odnášajú a peniaze dávajú na podporu dieťaťa so znevýhodnením.
Zo spoločnej nádoby žiačky vybrali 50 vratných PET fliaš, ktoré v plastovom vreci nesú k automatu.
Cestou sa pozreli do najbližšieho kontajnera na plasty a napočítali v ňom osem pokrčených vratných obalov.
Zistili, ako fungujú automaty a vhadzujú fľaše. Dostanú lístok a ten vymenia v obchode za peniaze.
Za nimi sa začne tvoriť rad ľudí s obalmi. Im automat ukáže, že už je plný a neprijme všetky obaly.
Niektoré z fliaš končia v žltom kontajneri, lebo ľudia nemajú chuť hľadať automat, ktorý nie je plný. Treba ich viac.
Meno autora/autorov: 
Simona Gerhátová, Zuzana Chamrazová, Monika Mikesková, Laura Foldes
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11,11, 11, 11
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Zálohovanie PET obalov na nápoje a pplechoviek bolo na Slovensku vytvorené a spustené preto, že separovaním sa nazad vracalo menej ako 60% predaných, Končili v prírode, či komunálnom odpade na skládkach. Cieľom je dosiahnuť 90% návratnosť týchto obalov na recykláciu či energetické zhodnotenie. Cesta však ešte zrejme potrvá, automatov je menej ako zberných nádob na plast, sú od seba vzdialené a občas sú plné. Obaly musia mať svoj plný objem (byť nepokrčené, čiže objem vzduchu) kvôli čítačne EAN kódov v automate a pre ľudí je 15 centov za jeden obal nie vždy dostatočnou motiváciou na prenášanie takého objemu fliaš na také vzdialenosti. V lepšom prípade končia v najbližšom žltom kontajneri, v horšom komunáli, či v prírode.