Cena pohodlia

Rodičovská rutina, spojená s rozvozom detí do škôl, ohrozuje detské zdravie. Čakanie detí  v aute pustenom na voľnobeh vystavuje detský organizmus nekontrolovanej nárazovej dávke toxických spalín. Hoci WHO varuje pred PM 2,5 prachovými časticami, rodičia si s touto rutinou nezvyknú spájať dôsledky. Ochrana zdravia detí vyžaduje zmenu tohto rozšíreného zvyku.
Ráno aj poobede sú ulice pred školami plné áut, stojacich na voľnobeh.
Všetci žiaci tak nárazovo vdychujú koktejl spalín.
Merač, priložený k výfuku takéhoto auta - do výšky a úrovne dieťaťa prechádzajúceho okolo, ukazuje 55 násobné prekročenie bezpečnej hladiny.
Keď sme v triede otvorili okno, PM 2,5 vystúpalo nad normu WHO.
Osadenie stĺpikov, znemožňujúcim autám prístup ku škole, sa ukazuje ako riešenie. Ešte lepším je vypínanie motora, či využitie nežnej mobility.
Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková, Ella Radimská
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Osobná autodoprava sa podieľa na Slovensku na vzniku emisií a CO2 až takmer 10% tami. Množstvo prachových častíc, ktoré podľa WHO priamo spôsobujú ochorenia a predčasné úmrtia najmä u detí a ktoré vznikajú pri doprave a kúrení, priamo ohrozujú celú populáciu, Deti vo veku 6-12 rokov sa nadychujú až dvakrát toľko, ako dospelí. Ich objem pľúc je polovičný, preto pri vdychovaní rovnakej koncentrácie sú poškodenia zdravia u nich vyššie. V projektoch mestá pre deti riešime aj tento problém, paradoxom je, že tu z nevedomosti autami pustenými na voľnobeh.