Bez včiel neodídem

Otec včelári desať rokov, odkedy sprevádzal dedka pri pomoci susedovi. Doma v záhrade má štyri úle, nevyváža do lesov, k poliam, aby nelietali na chemicky ošetrované rastliny. Med má pre vlastnú spotrebu, nepredáva. Dcéra otcovi pomáha pri odviečkovaní a so stáčaním medu. Bez včiel si rodina nevie predstaviť svoj týždeň.
V slnečných jarných dňoch včely prvý raz vyletujú z úľov a opeľujú stromy. (Veronika Bobíková)
Prvý peľ nosia včely v košíčkoch - v úli to žije. (Veronika Bobíková)
Po zadymení sa môžu vyberať plasty na kontrolu. Kontroluje sa, či matka ploduje, či včely nosia zásoby, či nosia peľ. (Veronika Bobíková)
Kontrola rámika naplneného medom. Treba ho odviečkovat - dať dole vosk, potom sa odviečkovaný plást dá do medometu - centrifuga. (Veronika Bobíková)
Meno autora/autorov: 
Veronika Bobíková
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Druhov včiel poznáme viacero. Včela medonosná je len jedna. Ide nielen o med a iné včelie produkty, ale hlavne o ich význam pri opeľovaní a rozmnožovaní rastlín. Včely sú na Zemi od druhohôr. Posledné roky ich populácia klesá. nielen kvôli počasiu, klimatickým zmenám, extrémnemu suchu, ale aj nadmernému používaniu pesticídov. Oni tu boli skôr ako my, treba ich chrániť.