Zdanie klame

Zdanie klame. Foto: Hanka Noščáková

Čitajte tiež

To nie vták tam nemal čo robiť, ale budova. Vtáky migrujú roky po tých istých trasách. Keď im postavíme do cesty budovu, ktorá je pre ne vďaka zrkadleniu krajiny neviditeľná, stojí ich to život.

Meno autora/autorov: 
Hanka Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
SOŠPg Bullova, Ba

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Človek často nedomyslí dôsledky svojho konania a cíti sa doma tam, kde si postaví budovu. Čuduje sa, prečo sa práve cez jeho miesto snažia prelietavať vtáky. No ich trasa vedie tisíce rokov rovnako, Tým, ako meníme krajinu, ovplyvňujeme nielen svoje životy. Treba myslieť udržateľne a vopred. Občas  nezaškodí pozrrieť sa na budovy z vtáčej perspektívy.