Zálohovanie - spojenie (ne)príjemného s užitočným

Filip si minul vreckové. Našiel pohodenú zálohovateľnú plechovku, potom fľašu a ďalšiu... rozhodol sa zbierať a vrátiť ich do zálohomatu. 

Meno autora/autorov: 
Daniel Prelovský
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ SNP Galanta

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Zálohovanie prišlo aj na Slovensko a ako aj v iných krajinách, musíme si na to zvyknúť. Čistota prostredia by mala zaujímať každého z nás, iba tak dosiahneme čistejšiu klímu. Zvykli sa robiť akcie zberu odpadkov - teraz je tých fliaš už vďaka zálohovaniu menej, ale ešte stále sa nájdu. a tak aj my, mladí máme ďalšiu motiváciu k zberu a čisteniu prostredia od odpadkov.