Drevo - materiál, no stále život

Fotografia znázorňuje nežnosť a vzťah medzi človekom a stromom. Pre  masívne odlesňovanie najväčší pomocníci v boji proti klimatickej zmene nemajú možnosť realizovať sa.

Meno autora/autorov: 
Jakub Jastrab Sýkora
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 Košice 04001

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V dnešnej dobe je taktiež problémom, že najväčší pomocníci v boji proti klimatickej zmene nemajú možnosť realizovať sa, keď ich v obrovských množstvách odvolávame zo služby. Masívne odlesňovanie je problém, ktorý má globálne dopady. Na Slovensku je v dnešnej dobe veľký problém práve v tejto téme. Národné parky sa začínajú rozpadať a pôsobí to zo strany mocenskej, akoby išlo o zhospodárnenie našich národných parkov. Treba si uvedomiť, že naše stromy sú bohatstvom a treba mať múdrosť, ako sa o ne starať, no zároveň aj ako stromy v zdravej miere využívať ako materiál.