Ďalšie články od autora

Čo pláva vo vodách riek...

Vody riek na všetkých kontinentoch sú znečistené antibotikami, ktoré sa prostredníctvom rýb a vodných rastlín dostávajú do potravinového reťazca.

Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová, Gregor Šturdík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Život človeka na Zemi je v ohrození. Vody riek sa na celom svete sú znečistené antibiotikami, ktoré sa cez vodný ekosystém prenášajú najmä do rýb a vodných rastlín. Prostredníctvom potravinového reťazca opäť na človeka.  Ľudia na ne zostávajú rezistentní. Je potrebné veľmi rýchlo vyvinúť nové antibiotiká, lebo tie súčasné prestávajú účinkovať. Alternatívnym riešením sú prírodné antibiotiká, ktoré majú silné antibakteriálne účinky. Zodpovedným užívaním antibiotík a posilňovaním tak chránime nielen vodný ekosystém, ale aj samých seba.