Chráňme svoje dedičstvo -150 ročný platan

Čitajte tiež

Platan vyprodukuje ročne 120 kg kyslíku a spotrebuje 21 kg oxidu uhličitého. Prispieva k spomaleniu klimatických zmien a spríjemňuje život v horúčavách.

Meno autora/autorov: 
Hana Žgančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Spojená škola, ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy treba chrániť, sú našim dedičstvom, lebo sú jedny z najväčších producentov kyslíku, za život vyprodukuje cca. 5440kg. Kyslík nielen produkuje, ale spotrebuje aj množstvo oxidu uhličitého na fotosyntézu. Znižovaním oxidu uhličitého prispievajú k ochrane klímy a znižovaní dopadu sklenníkového efektu.