Do školy na bicykli

Aj malými zmenami vieme prispieť k skvalitneniu ovzdušia okolo školy. Zabránením vjazdu áut až pred školu a umiestnením bicyklových stojanov škola vytvorila bezpečné podmienky pre ekologické dochádzanie žiakov do školy na bicykloch a kolobežkách. Škola sa nachádza uprostred sídliska s obrovským množstvom panelákových bytových jednotiek, a teda aj áut. Každé ráno vznikali pripríjazde a odjazde áut "zápchy", rodičia sa snažili doviezť svoje deti až ku škole nielen po ceste, ale aj cez široký približne 100 metrov dlhý chodník, ktorý využívali domáci aj prichádzajúci ako prejazdovú možnosť pre autá cez sídlisko, no pri vykladaní detí nevypli motor a tým sa deti prechádzajúce okolo áut do školy často hneď ráno nadýchali znečisteného vzduchu, ktorý sa aj v okolí školy kumuloval. Uvedolmelí rodičia sa rozhodli s tým niečo urobiť- komunikovali so samosprávou a dosiahli osadenie stĺpikov, takže sa chodík stal neprejazdným. Okrem toho spolu s deťmi na brigádach vybudovali bicyklové stojiská- kryté aj nekryté a autám zamestnancov školy vytvorili špeciálne parkovisko pri vstupe do areálu z bývalých kurtov. Tým úplkne obmedzili vstup áut, ktoré dovtedy chodili do 2 hektárového areálu školy z každej strany aj na miesta, kde sa hrávali žiaci. Tiež iniciovali postavenie novej zastávky MHD zo smeru, kde predtým chýbala. Žiaci tak začali využívať nežnú mobilitu a prostredie školy. Jej okolie je voľne dostupné pre všetkých-  zo školy aj komunity sídliska, bezpečné a stali sa ulicou na hranie. 

Meno autora/autorov

Simona Gerhátová, Monika Ihringová a Natália Pospiš

Vek autora/autorov

13 rokov

Škola

CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava