Workshop 2023: Mladí reportéri tvorili na južnom Slovensku
Mladí reportéri tvorili v teréne na južnom Slovensku. Autorka: Klaudia Medalová

Workshop 2023: Mladí reportéri tvorili na južnom Slovensku


Mladí reportéri tvorili v teréne na južnom Slovensku. Autorka: Klaudia Medalová
Biodiverzita, lužné lesy či zachovanie vody v krajine. Aj týmto témam sa venovali Mladí reportéri pre životné prostredie na tradičnom júnovom workshope, tentokrát vo Veľkom Mederi. Pod vedením skúsených profesionálov naberali nové reportérske vedomosti priamo v teréne.

Ako každý rok, víťazi národného kola súťaže Mladých reportérov sa stretli na praktickom workshope, prvýkrát však na juhu Slovenska. „Tešil som sa na super partiu ľudí a nové známosti,“ povedal Lukas Vyhnalík, ktorý je v programe už tretí rok. Ešte v deň príchodu si vylosovali témy a pripravili základy na príspevky. Reportéri prišli z rôznych kútov Slovenska, niektorí tvoria príspevky do súťaže už niekoľko rokov, iní tu boli po prvýkrát.

 
 
Priamo v teréne zbieralo 34 účastníkov materiál do svojich výstupov a spoločne ho v malých tímoch spracovali do článkov, fotiek a video reportáží. „Účastníci sa hlavne naučia pracovať s lokálnymi témami a vyťahovať si z toho, čo im lektori porozprávajú,“ hovorí Barbora Zubová, pedagogička zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici.
 
Hlavný bod programu bola celodenná exkurzia na Veľkolélsky ostrov, na ktorom ich sprevádzala lektorka Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho združenia (BROZ). Cestou im rozprávala o dôležitosti pastvy a chove zvierat na ostrove, aj o hlavových vŕbach. Reportéri sa od nej dozvedeli, že tieto stromy majú regeneračnú schopnosť, pretože po vyrezaní konárov znovu vyženú nové výhonky. „Pozreli sme si bociany, spýtali sa pár otázok a dozvedeli veľa dôležitých informácií,“ opisovala exkurziu Monika Ihringová z CZŠ Narnia v Bratislave. Ďalšou zastávkou bolo Stredisko enviromentálnej výchovy Dropie, kde si reportéri mohli pozrieť ich areál, v rámci  ktorého videli hmyzí hotel, prírodnú záhradu a mohli sa prejsť cez pocitový chodník. Spoločne s ekosozológom Kristiánom Bacsom zakrúžkovali lastovičie mláďatá. V nasledujúci deň témy spracovávali do reportáží a hotové príspevky na záver odprezentovali.
 
 
Výstupy z workshopu budú uverejnené na stránke programu www.mladreporteris.sk. Priamo z terénu reportéri publikovali krátke statusy na sociálne siete pod heštegom #YREworkshopMeder2023. „Vidím veľký zmysel v komunikácii témy ochrany prírody širokej verejnosti,“ uzatvorila Andrea Froncová.

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková, Andrea Takácsová, Lukas Vyhnalík, Oliver Brunner
Vek autora/autorov: 
14-15
Škola: 
ZŠ Karola Kuffnera, Sládkovičovo. SPŠE Hálova 16. Konzervatórium J. L. Bellu B. Bystrica.