Vieme, od koho jeme
Mapa regionálnych potravín. Autor: Viktória Mrvová

Vieme, od koho jeme

V dnešnom uponáhľanom svete často nakupujeme bez ohľadu na pôvod potravín. V ZŠ Jána Palárika v Majcichove deviataci počas hodín geografie poňali nakupovanie potravín z iného uhla pohľadu. Zisťovali tajomstvo čerstvosti jabĺk, pozvali mladších spolužiakov ochutnať lokálne potraviny a myšlienku "nájdi si svojho farmára" šírili ďalej vytvorením mapy regionálnych producentov.

Prostredníctvom rôznych aktivít chceli dosiahnuť, aby sa téma zodpovednej spotreby rozšírila do domácností všetkých žiakov školy. Svoje vedomosti a zručnosti si nenechali len pre seba, ale ich odovzdali počas projektového dňa mladším žiakom.

Tajomstvo čerstvosti

Žiaci deviatej triedy jednoduchými pokusmi porovnávali vzhľad jabĺk zo supermarketu a od miestneho záhradkára - dedka deviatačky. Zhodnotili, že na pohľad jablká zo supermarketu majú krajšiu farbu, väčší lesk a sú lákavejšie ako tie zo záhrady. Leštením jablka vypestovaného v záhrade flanelovou handričkou sa snažili dosiahnuť vzhľad toho kupovaného, čo sa im však nepodarilo.

Jednoduchým pokusom zisťovali, prečo majú jablká z obchodu nádherný lesk. Do misky naliali vodu a pridali ocot v pomere 9 : 1, t.j. naliali 9 dl vody a 1 dl octu. Jablká nechali v tomto kúpeli 15 minút. Po uplynutí času porovnaním žiaci zistili, že jablká zo záhrady vyzerali ako pred pokusom. Zato na šupke jabĺk z obchodu sa objavili biele fľaky.

Týmito experimentmi žiaci zistili, že nádherný lesk jablká zo supermarketu získavajú vďaka voskovaniu. Vosk je však často tvorený z chemických látok, čo zabezpečuje, aby jablko vydržalo "čerstvé" aj rok či dva. Jablko zo záhrady má síce navonok drobné chybičky na šupke, ale ani po namočení svoj vzhľad nezmenilo.

Nakoniec deviataci zhodnotili, že najlepšie je kupovať jablká od miestnych pestovateľov.

Starší učili mladších

Deviataci boli v mliekarni miestnej Farmy a navštívili aj predajcov potravín „z dvora“. Do školy si doniesli lokálne potraviny. Pripravili pre mladších žiakov školy projektový deň „Jeme pre Zem“ spojený s ochutnávkou vegetariánskych nátierok, šalátov a dezertu. Pri príprave jedla využili prevažne prinesené potraviny od miestnych predajcov.

Počas ochutnávky vysvetľovali mladším žiakom výhody kupovania sezónnych a lokálnych potravín. Vďaka projektu mohli mladší žiaci lepšie porozumieť téme zodpovednej spotreby

Mapa potravín s príbehom

Získané skúsenosti z návštevy miestnej mliekarne a predajcov využili na hodine geografie pri tvorbe mapy regionálnych potravín. Umiestnili ju na chodbe školy, kde mohli mladší žiaci dopĺňať farebnými špendlíkmi predajcov ovocia, zeleniny, medu a vajec. Spoločne tak vytvorili ucelenú mapu lokálnych (regionálnych) potravín obce Majcichov. Tá informuje nielen žiakov, ale aj rodičov, učiteľov a návštevníkov školy, kde si môžu kúpiť potraviny od miestnych výrobcov a pestovateľov.

Deviataci sa oboznámili s výhodami nákupu lokálnych potravín, videli prácu konkrétnych ľudí, za ktorou sa skrýva ich príbeh. Nakupovanie potravín v obci už nebude anonymné, pretože presne vedia, odkiaľ jedlo pochádza. Spolu s predajcami sa tak podieľajú na vytváraní komunity.


Meno autora/autorov

Lenka Adámková, Laura Moravčíková, Viktória Mrvová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pri výrobe a pestovaní potravín je potrebné preferovať lokálne a regionálne potraviny. Ich kúpou spoznávame konkrétnych ľudí, ale aj prispievame k ekonomickej stabilite ra zamestnanosti ľudí v regióne. S kúpou lokálnych potravín podporujeme výrobcov, pestovateľov a farmárov k potravinovej sebestačnosti. Taktiež vedieme obyvateľov k zdravšiemu stavovaniu. Za každou potravinou môžeme vidieť príbeh a budujeme vzťahy v komunite.