Triedim, triediš, triedime?

Zle triedený odpad
Informačná kampaň Zelenej školy

Aj škola zapojená do kampane Litter less a s dvojročným titulom Zelenej školy môže mať problém s triedením odpadu. To sa však nepáčilo zelenej komisii, a preto sa rozhodla s tým niečo spraviť a nenechať dôležité veci na náhodu.

Škola - Gymnázium v Dubnici nad Váhom - tento problém mala. Študenti nebrali ohľad na to, že do košov na triedený (recyklovaný) odpad nepatria rožky, bagety a dokonca ani šupy od banánov. Že by nerozoznali farbu alebo nevedia čítať? Žiaci boli leniví prejsť pár krokov naviac, vhodiť recyklovateľný odpad, kam patrí a pani upratovačky z toho strácali nervy. Pani Zuzíková, vedúca hospodárskeho oddelenia, na to viackrát upozorňovala kolégium Zelenej školy a pani učiteľka Bežáková, tiež členka kolégia, sa k tomu vyjadrila takto: „Je smutné, že po dvoch rokoch, kedy sme sa zaoberali triedením odpadu sa stále medzi nami nájdu takí, ktorí nie sú schopní vytriediť odpad a tiež nie sú schopní prekonať svoju lenivosť, veď v smetných nádobách často nájdeme odpad, ktorý je možné recyklovať!“
Ako problém vyriešiť? Skúšali sme toho veľa, až sa v kolégiu Zelenej školy zrodila myšlienka: Čo keby sme spravili informačnú kampaň? Oboznámime žiakov s tým, ako sa v našej škole triediť odpad má a ako zistiť, ktoré smeti kam patria, keďže bol problém rozlíšiť, či niektoré obaly patria do plastov alebo kovov.

Žiaci tretích tried osemročného štúdia zorganizovali informačnú kampaň – rozdelili si triedy, vytvorili časový plán, kedy jednotlivé triedy oboznámia s tým, ako poriadne triediť (a to veru nebola ľahká úloha, všetko časovo zosúladiť). Chodili po triedach od najmladších ročníkov až po maturantov, aby všetci vedeli ako triediť a minimalizovať odpad; že najlepšie je, ak sa odpad vôbec nevytvorí. Oboznamovali žiakov s tým, kam ktorý odpad patrí, ako sa dá v koši na plast vytvoriť viac miesta, aby 75% objemu z neho nezaberal vzduch. Žiaci počas informačnej kampane taktiež rozšírili obzor študentov o ďalšiu možnosť triedenia odpadu – zber a recyklácia použitého oleja. Rozdávali  lieviky na fľaše, ktoré pomôžu pri zlievaní použitého oleja do nádoby a taktiež oboznamovali, kam sa majú odložiť použité batérie. Svoju kampaň podporili aj o propagáciu v školských televíziách, kde študentom neustále pripomínali, aké je dôležité správne triedenie odpadu. Pri tejto propagácii im pomohli i Mladí reportéri, ktorí nafotili nádoby s nesprávne triedeným odpadom.

Teraz nám už len zostáva čakať, čo čas prinesie v budúcnosti a zatiaľ sa budeme naďalej snažiť pokračovať v iniciatíve Zelenej školy.


Meno autora/autorov

Kristína Ondrášová, Natália Katarína Červínková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: