Smrad nepozná hranice
Ani my to nemáme ľahké. Autor: Viktória Danišovičová

Smrad nepozná hranice

Zápach šíriaci sa z farmy hovädzieho dobytka v katastri obce Vlčkovce znepríjemňuje život nielen jej obyvateľom, ale aj ľuďom okolitých obcí. Ak fúka vietor smerom na Vlčkovce, stáva sa vzduch nedýchateľný. Najmä v letných mesiacoch obyvatelia Vlčkoviec denne čakajú na priaznivý vietor, aby mohli vetrať.

Miestnych ľudí trápi znečistené ovzdušie a zhoršené životné prostredie nielen v obci Vlčkovce, ale i v celom regióne. Zápach z farmy obťažuje aj ľudí v neďalekom Opoji. Občas znepríjemňuje život až v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom.

Trpia, pretože nič iné im neostáva

V našej dedine bolo ešte pred pár rokmi radosť bývať. Všetko sa ale zmenilo, bohužiaľ k horšiemu. „Z farmy sa šíri po celý rok neuveriteľný smrad, hlavne, keď fúka južný vietor. Celoročne nemôžeme vetrať kedy potrebujeme, ale musíme sa prispôsobiť smradu. V lete sa veľakrát nedá sedieť pod altánkom. Nemôžeme sušiť bielizeň vonku,“ uviedla Erika (56)

Dôchodca, obyvateľ ulice v tesnej blízkosti farmy, vysvetľuje: „Dá sa odmerať smrad. Nie, ale dá sa cítiť.“  Za najväčšiu príčinu zápachu považuje zvýšenie kapacity dobytka. „Trpíme, čo máme robiť. V domoch už nám smradom nasiakli veci. Do stien sa našťastie zatiaľ nedostal."

Okná otvárame len za priaznivého počasia, kedy zápach nie je tak výrazne cítiť. Keď sa vraciam domov z práce, zacítim smrad, tak si poviem: „A už som doma,“ povedala Hana (62) „Podľa smradu viem, kedy mám z autobusu vystúpiť,“ dodala Erika.

Konvenčný chov

Farma vo Vlčkovciach je zameraná na konvenčný chov hovädzieho dobytka a udržania podnikateľskej činnosti. Dostavbou kravínov prišlo k výraznému navýšeniu nielen počtov zvierat (zo 799 na 2702 kusov). V kravínoch je vysoká hustota obsadenia zvierat, využívajú sa moderné technológie a maximálne nároky na úžitkovosť (ekonomické požiadavky).

Na rozdiel od konvenčného chovu, v ekologickom chove hovädzieho dobytka je prioritou pohoda zvierat. Na takejto farme majú zvieratá majú možnosť voľného pohybu, čerstvý vzduch a prirodzenú stravu. Pravidlá v ekologickom chove sú založené na dlhodobej udržateľnosti, ohľaduplnosti k prírode i chovaným zvieratám.

Sila spotrebiteľa

Obyvatelia Vlčkoviec trpia smrad, ale mlieko z farmy si nemôžu kúpiť v obci. Farma zriadila mliekomat v Majcichove. Ak chcú mlieko z farmy, musia za ním cestovať päť kilometrov. Otázka je, či si ľudia takéto mlieko chcú kupovať, keď je za ním smrad a zlé životné podmienky zvierat. Keďže väčšina ľudí dochádza za prácou do Trnavy, kde robia zvyčajne aj nákupy, môžu si v kúpiť biomlieko z ekologických fariem.

Mladí reportéri pre životné prostredie oslovili majiteľov farmy v obci Vlčkovce, ktorí sa k problému smradu do uzávierky nevyjadrili. 


Meno autora/autorov

Lucia Klučárová, Gregor Šturdík, Viktória Danišovičová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Dostavbou farmy a navýšeným chovom hovädzieho dobytka sa zhoršila kvalita života nielen obyvateľov Vlčkoviec, ale aj susedných obcí. Zápach z farmy sa šíri do okolia. Intenzívny chov dobytka je zameraný na úžitkovosť a nie na zodpovednú výrobu.