Slobodný les
Les, keď je slobodný, dočiahne skoro až do neba. Autor: Sabina Križanová

Slobodný les

Čitajte tiež


Les, keď je slobodný, dočiahne skoro až do neba. Autor: Sabina Križanová

V Bielych Karpatoch, na východnej časti vrchu Ploštiny v Českej republike, sa nachádza územie Ščúrnica. Miestni tomuto komplexu jedľovobukových lesov, ktoré sú bezzásahové, hovoria slobodný les.

„Sloboda je poriadok prírody, do ktorého nikto nezasahuje, je to niečo, čo by sme sa ako ľudia mohli naučiť,“ hovorí Miroslav Janík, predseda organizácie Kosenka, ktorá spravuje územie lesa Ščúrnica. V lese sa vyskytujú 120 rokov staré porasty s prevahou jedlí, ktoré tvoria až 85% porastu. Ďalej sa tu nachádzajú smreky, buky a javory. Miroslav Janík nám prezradil, že miestni nazývajú práve jedle kráľovnami lesa.

Prečo tomuto územiu vôbec hovoria Ščúrnica, vysvetlil Janík: „Vo valašskom nárečí, všetko čo lezie, či už jašterice, mloky alebo iné živočíchy, volajú miestni obyvatelia “ščúr“. Aj toto miesto volali Ščúrnica a my sme si tento názov ponechali.

Niekoľko druhov rastlín sa v Českej republike vyskytuje iba v tomto pohorí. K najpozoruhodnejším patria vstavačovité, čo sú vlastne orchidey. Sú to prirodzené kvety na lúkach, ktoré vytvoril človek. „Na týchto plochách je obrovská biodiverzita, sú najbohatšie na svete, kde na jeden meter štvorcový môžeme nájsť cca osemdesiat druhov rastlín a na ploche 2x2 metre približne až dvesto druhov," prízvukuje predseda Kosenky.

„Keď tam prídem, cítim uzdravenie,“ opísal Janík, čo pre neho les znamená. Lesu môžu ľudia pomôcť najmä tak, že ho budú rešpektovať: „V prvom rade si uvedomiť, že má pre nás obrovský význam, ten les chráni nás, takže aj my by sme mali chrániť jeho. Existujú aj hospodársky významné lesy, kde sa ťaží drevo a napríklad v zahraničí som bol svedkom toho, ako pri ťažbe ochraňujú iné stromy pred odretím,” hovorí Janík, ktorý sa dlhoročne venuje ochrane prírody.

 

Mladí reportéri zisťovali, ako Kosenka získala 50 ha lesnej pôdy, ktoré spravuje: „Príspevky od ľudí idú na výkup jednotlivých území lesa, ktorí nemusia byť len vlastníkmi, ale môžu aj uzavrieť zmluvu a stanú sa spoluvlastníkmi, čo niektorí vítajú. Niektorí pôvodní vlastníci boli hneď naklonení myšlienke, že les bude zachránený, niektorí sú však špekulanti a ženú ceny do závratných výšok. Ja však verím, že pokiaľ sa nezmení legislatíva, les bude ďalej slobodne žiť,“ ozrejmil Miroslav Janík.

Richard Medal, riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, pochválil miestnych ochranárov, že sa snažia les týmto spôsobom ochrániť: „Je to úžasné a nasledovaniahodné. Začali sa týmto aktivitám venovať pred dvadsiatimi rokmi a vykupujú nie jednotlivé stromy, ale metre štvorcové lesa. U nás na Slovensku sa podobným aktivitám venuje Lesoochranárske zoskupenie Vlk, ktoré tiež vykupuje lesy na Slovensku".

Slobodný les Ščúrnica je nenahraditeľným prírodným pokladom Českej republiky, ale aj celého územia Biele Karpaty. Jeho zachovanie je dôležité nielen pre súčasné, ale i pre budúce generácie. Ochrana a udržateľné využívanie tohto územia môže slúžiť ako vzor pre ďalšie lesy a chránené oblasti v Európe a aj vo svete, ako zachovať najrozmanitejšiu biodiverzitu.

Meno autora/autorov: 
Viktória Némethová, Sabin Križanová
Vek autora/autorov: 
13,13
Škola: 
ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo