Nový začiatok

Jedným z veľkých problémov Slovenska sú nelegálne skládky odpadov tzv. čierne, divoké. Každý si pod týmto pojmom predstaví hromadu odpadu pri potoku, pri ceste alebo pri neobývanej oblasti. Sú na rôznych miestach, rôzneho zloženia a rôznej veľkosti. Keď už sa táto vzniknutá nelegálna skládka vyčistí, a to si  vyžaduje nemalé finančné prostriedky na likvidáciu, stáva sa, že na tom istom mieste vznikne znova skládka. Niektoré miesta sú dokonca chronicky znečistené. Vyčistia sa a ľudia tam nahádžu odpad doslova do pár hodín.

S týmto problémom bojovala aj obec Bošáca. Pred rokom sa tu nachádzala nelegálna skládka, ktorá kazila pohľad na krásnu prírodu v okolí. Bola vyčistená z  enviromentálneho fondu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Obec Bošáca získala na jej odstránenie finančnú podporu v rámci projektu Veľké upratovanie Slovenska, ktoré rozbehol bývalý minister životného prostredia SR Peter Žiga. V minulom kalendárnom roku bola zlikvidovaná čierna skládka v katastri obce v smere na Zábudišovú. Z financií bol upravený i terén v tejto časti. Mladí reportéri z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom zisťovali už na jeseň, ako obec Bošáca plánuje zabrániť opätovnému znečisteniu tohto územia. Starosta obce D. Juráček sa vtedy vyjadril:„ Naším hlavným cieľom je premeniť tento nevyužívaný a zanedbaný priestor na nový ovocný sad.“ Obec mala teda snahu zabrániť opätovnému znečisteniu a bol vytvorený plán, ktorý by mal byť prospešný nielen obyvateľom obce, ale i návštevníkom.

Reportéri boli na tomto mieste, aby zistili aký je stav územia po pol roku od výsadby stromov. Chceli sa presvedčiť, či sa naplnili slová pána starostu a ovocný sad bol vysadený. Sad má na starosti pán Helík, ktorý nám povedal: "Použité dreviny zachovávajú charakter lokálneho, teda miestneho vidieckeho prostredia. Vysadené tu boli mladé stromčeky jabloní, sliviek a hrušiek."

Na mieste bývalej čiernej skládky vznikol park z vysadených ovocných stromov. Z budúcej úrody ovocia bude lekvár, sušené ovocie i tradičná Bošácka slivovica. Tá je známa po celom svete. Občania Bošáce dúfajú, že keď ľudstvo pomôže prírode, tak tá sa odvďačí bohatou úrodou.

Na záver treba dodať, že aktivity a činnosti tejto obce sú skvelou ukážkou toho, že nestačí jednorazové odstránenie skládky, ale je treba uvažovať a konať tak, aby sa skládka znova na danom mieste neobjavila.


Meno autora/autorov

Nikola Kaššovicová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: