Najzbytočnejší dôvod ničenia stromov

Naozaj to potrebujeme?
Obyvatelia našich suterénov

Papier. Nie len stromy sú potrebné na jeho výrobu. Je to zložitý proces, pri ktorom sa ročne minie mnoho ton drevnej hmoty, lepidla a iných chemických látok. A pri jeho konečnom využití, napríklad na výrobu letákov či reklamných novín, aj mnoho ton farby. A koľko sa z neho napokon vôbec nevyužije a putuje do komunálneho odpadu.

Mladé reportérky z EKO krúžku v ZŠ Ing. O. Kožucha zisťovali, koľko papiera v podobe reklamných novín, časopisov a iných letákov sa nevyužije a vyjde nazmar. Ich cieľom bolo získať informácie o tomto probléme a pokúsiť sa znížiť množstvo neseparovaného papiera. Každý deň poštári a kolportéri nosia nové reklamné noviny, ktoré si ľudia ani nevezmú, alebo ich po prečítaní vhodia do obyčajného koša. Väčšina obyvateľov papier ani nerecykluje. V priebehu dvoch týždňov denne pozorovali donášku letákov, ich distribúciu do poštových schránok i zvyšné kôpky tých, ktoré si nikto nevzal.  Keďže reportérkam ako členkám malého EKO kolégia nie je ľahostajné zbytočné ničenie stromov, rozhodli sa o tomto problém zistiť čo najviac. Prieskum  robili celkovo v dvoch obytných bytovkách medzi štyridsiatimi tromi rodinami. Týždenne do týchto bytoviek pracovníci pošty a iní kolportéri nosia desať druhov letákov, z toho len sedem stálych. Zvyšné chodia nepravidelne, napríklad raz do mesiaca. Rodinám reportérky dávali otázky, ako napríklad čo robia s časopismi po ich prečítaní.

Zistili, že do zberu dáva papier osem rodín. Sú to hlavne rodiny s deťmi, ktoré ho uskladňujú doma a neskôr nosia do školy v čase zberu papiera. V sedemnástich rodinách noviny a letáky putujú na výkup papiera. Za ten dostávajú ľudia peniaze alebo čistý papier v rôznych formách, ktorý môžu využiť. Deväť rodín v týchto dvoch bytovkách si letáky vôbec neberie. No aj to je lepšie, ako ich vyhadzovať do nesprávneho koša. Papierom kŕmi smetný kôš až osem rodín. Týchto ľudí upozornili na to, že ak nechcú dávať papier na výkup alebo do zberu, nech dajú po prečítaní letáky do modrých kontajnerov, ktoré sú na to určené. Papier sa potom môže recyklovať, a tak sa zmenší počet vyrúbaných stromov. Už len samotný výrub je veľký problém. Aj továrne na výrobu papiera či farby sú veľmi toxické a do ovzdušia a vody vypúšťajú veľa toxických látok.

No všetko by sa dalo riešiť, keby sa nad tým ľudia zamysleli a začali konať tak, aby obmedzili znečisťovanie životného prostredia. Obyvateľov bytoviek reportérky o tejto skutočnosti informovali, no je len na nich, či sa nad tým aspoň zamyslia. Ak by tak spravil každý, veľmi by sme pomohli našej planéte.


Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovová, Daniela Gajdošová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: