Mladí reportéri idú tvoriť do terénu, hlavnou témou bude biodiverzita
Workshop Mladých reportérov Biele Karpaty. Foto: Ľudmila Slivová

Mladí reportéri idú tvoriť do terénu, hlavnou témou bude biodiverzita


Workshop Mladých reportérov Biele Karpaty. Foto: Ľudmila Slivová

Svoje novinárske zručnosti si budú Mladí reportéri rozvíjať počas reportérskeho workshopu vo Veľkom Mederi od 6. do 9. júna. Na podujatie sa prihlásilo 51 účastníkov a jeho prioritnou témou je biologická rozmanitosť.

 

Súčasťou workshopu bude exkurzia na Veľkolélsky ostrov v spolupráci s Bratislavským regionálnym združením (BROZ), kde budú môcť mladí novinári preskúmať tému tradičného hospodárenia v krajine, záchrannú stanicu pre ranené zvieratá, ale dotknú sa aj agroturistiky v regióne.

 

Účastníkov workshopu čaká  tiež návšteva Strediska environmentálnej východy Dropie, kde sa dozvedia viac o ich činnosti, pozrú si príklady dobrej poľnohospodárskej praxe a spoznajú význam NATURPARKu Dolný Žitný ostrov.

 

Svoje zistenia z terénu spracujú v malých tímoch vo forme článkov, krátkych videí a fotoreportáži. Priebežne tiež budú prispievať malými príbehmi na svoje sociálne siete pod heštegom #YREWorkshopMeder2023Na konzultáciu príspevkov im bude k dispozícii koordinačný tím, rovnako ako aj lektori z praxe - fotograf Radovan Stoklasa (tasr, Reuters), Katarína Kretter (ENVI-PAK) a Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia). 

 

Júnový workshop je každoročným vyvrcholením uplynulého ročníka programu, pozvánku naň získali všetci víťazi národneho kola súťaže. Workshopu sa zúčasní 34 reportérov z celého Slovenska aj so svojimi pedagógmi. Okrem lektorov im budú pomáhať aj bývalí Mladí reportéri, ktorí posledné dva roky tvoria súčasť koordinačného tímu programu.

 

Program Mladí reportéri pre životné prostredie koordinuje na Slovensku Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, licenciu na environmentálny vzdelávací program získala platforma Špirála (Spirala.sk ) od Nadácie pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani (fee.global).

 

 

 

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
-