Malé sysle riešia veľký problém
Veľkolélsky ostrov. Zdroj: broz.sk

Malé sysle riešia veľký problém


Veľkolélsky ostrov. Zdroj: broz.sk

Pred troma rokmi prebehlo na Slovensku sčítanie syslej populácie. Výsledky ukázali, že z pôvodne hojne rozšíreného druhu sysľa pasienkového u nás aktuálne prežilo 20.000 jedincov.

„Kedysi boli sysle rozšírené v našej krajine vo veľkých množstvách. Žili tu v miliónoch. Odkedy sa zmenilo hospodárenie a poľnohospodárstvo, tak sa ich počet drasticky znížil. Sčítanie ukázalo, že s úbytkom pasienkov v krajine klesol ich počet o 99,9%, čo odštartovalo naše projekty na ochranu sysľa“ povedala Andrea Froncová z Bratislavského ochranárskeho združenia BROZ. To isté sčítanie sa urobilo v roku 2019 v rámci celej Európy a jeho výsledky zaradili sysľa pasienkového do kategórie kriticky ohrozených zvierat. Preto odborníci v Európe, rovnako ako na Slovensku, rozbehli viacero projektov na jeho záchranu.

Jednou z aktivít je aj založenie malej syslej kolónie na ostrove Veľký Lél v rehabilitačnej stanici pre zvieratá, kde nám Andrea o dôležitosti záchrany sysľa rozprávala. Organizácia, v ktorej pracuje, sa snaží navrátiť sysle do krajiny a vytvoriť podmienky pre ich život na dvadsiatich siedmych lokalitách, kde pôvodne žili. Aj vďaka aktivitám BROZ-u v roku 2021 ich počet na Slovensku stúpol na 28.000 a aktuálne je to 36.000 jedincov, avšak populačné krivky v rámci Európy vykazujú stále klesajúci trend.

Ale prečo by sme mali sysle zachraňovať? Väčšina ľudí si myslí, že syseľ je škodca, ale opak je pravdou. Konzumuje menší hmyz a jeho jedálniček dopĺňajú malí škodcovia ako hraboš. Syseľ sa žíví semenami, ale do sýpok nechodí. Konzumuje semiacka lúčnych tráv a kvetov a plody skoro dozrievajúcich plodov stromov. Preto je dôležité pre záchranu sysľa obnoviť pasienky a vysádzať na nich takéto stromy.

Čo je to ale pasienok? Je to lúka, vzniká tým, že sa na nej voľne pasie dobytok a tým skracuje trávu. Prečo ich však syseľ potrebuje? Odpoveďou je práve nízka tráva. Syseľ potrebuje mať dobrý výhľad, aby videl predátora a to mu nespásané lúky neposkytnú. Zároveň však nemôže byť na nízko vykosených plochách, lebo by ho predátor zahliadol. 

„Syseľ je taktiež dáždnikový druh. Keď pre neho obnovíme pastvu, bude sa v ekosystéme dariť aj hmyzu a ďalším druhov, ktoré sú jeho súčasťou. Keď ochránime jeho druh, tak sa pod jeho ‚dáždnik’ schová mnoho ďalších,“ hovorí Andrea Froncová.

Zdá sa, že si títo malí syslí pomocníci skutočne zaslúžia mať svoje miesto v krajine.

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Monika Ihringová
Vek autora/autorov: 
-
Škola: 
CZŠ Narnia