Jesenná výzva: Malý čin pre klímu

Jesenná výzva: Malý čin pre klímu


Každý krok pre klímu sa počíta. V tomto duchu sa ponesie jesenná reportérska výzva, ktorá reaguje na nepriaznivé dopady klimatickej krízy na náš každodenný život. Rovnako nadväzuje na prioritnú tému roka - klimatická zmena, vyhlásenú medzinárodnou kanceláriou programu YRE. Výzva potrvá od začiatku septembra do 29​. októbra.

Cieľom jesennej výzvy je naladiť sa na hlavnú tému ročníka, prehĺbiť si o nej znalosti, ale najmä povzbudiť žiakov k aktívnemu prístupu pri riešení lokálnych problémov podľa metodiky programu. Riešenie malých výzviev môže začať práve už v mieste ich bydliska, v triede, či na školskej záhrade. Niekedy stačí malý krok, ktorým sa dá ísť naproti riešeniam klimatickej zmeny.

Pre jesennú výzvu sú vytýčené štyri hlavné témy, ktorými sa reportéri môžu inšpirovať:

  • zelená a modrá infraštruktúra v meste a na škole: Zeleň a vodné prvky – ako nám pomáhajú prežiť horúčavy v mestách?

Možné aktivity: 

Pocitová mapa školského dvora, ulice pri škole, námestia... Kde a prečo sa cítim príjemne / nepríjemne? Navrhite malé opatrenia vďaka čomu by ste sa na týchto miestach mohli cítiť príjemnejšie počas horúcich mesiacov.

Vybudujte pítko/fontánku s pitnou vodou na mieste, kde by bola potrebná.

Zhotovenie a osadenie pítka pre dribnú zver a vtáky.

  • nežná mobilita: Ako sa prepravovať zdravšie a bezpečnejšie?

Možné aktivity:

Zorganizujte deň bez áut (autobusom, bicyklom, kolobežkou).

Je priestor pred školou bezpečný? Zmapuj priechody pre chodcov či priľahlé chodníky.

Premeňte parkovisko pri škole na jedeň deň na ihrisko.

  • energetická úspora: Aké opatrenia môžeme urobiť na škole alebo v obci aby sme šetrili zdroje?

Možné aktivity:

Zavedenie kontrolnej služby na zhasínanie svetiel a vypínanie predlžovačiek v triede.

Naučte sa správne a efektívne vetrať.

Zorganizujte malú infokampaň o tom, ako sa dá šetriť energia v škole.

  • klíma a stravovanie: Ako sa stravovať šetrne ku klíme?

Možné aktivity:

Deň pre klímu v školskej jedálni (nízkouhlíkový obed)

Info-kampaň v škole: zdravý tanier pre planétu

Zisti, koľko lokálnych surovín sa používa v školskej jedálni a od koho ich odoberajú.

Krátky harmonogram výzvy:

-> Zostavenie malých tímov a výber témy: do 17.9

->  Spoločný otvárací webinár: 18.9

-> Zber surovín (vyjadrenia, fotografie,...) na príspevky: 8.10

-> Zhotovovanie príspevkov, konzultácia: od 9. do 29.10 

-> Spoločné vyhodnotenie a spätná väzba od lektorov: začiatok novembra

Svoje príspevky vo forme krátkeho článku, minútového videa alebo sérii fotografií nahrajte na stránku mladireporteri.sk do príslušných formulárov do 29. októbra. Pri procese tvorby budú reportérom k dispozícii kouči z koordinačného tímu. Pomôcť vám však môžu aj vypracované metodiky, ktoré nájdete v záložke Súťaž - Metodiky. Príspevok z jesennej výzvy sa zároveň môže stať po dopracovaní súťažným príspevkom.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Vek autora/autorov: 
-