Jablká by mali z nás radosť

Varím, varíš, varíme - potravinami šetríme
Náš džem chutí na výbornú

Žiaci z krúžku Environmentálnej výchovy v Základnej škole Jána Palárika Majcichov v rámci aktivít, zameraných na zodpovedné stravovanie a s tým spojené aj plytvanie potravinami, začali vnímať  a pozerať sa na potraviny z rôznych uhlov pohľadu. Tento problém vyriešili netradičným spôsobom.

Žijeme v konzumnej spoločnosti, sme jej súčasťou a aj tvorcami – niekto viac, niekto menej. Náš život je ovplyvnený nadmerným kupovaním a následným vyhadzovaním. Toto všetko je okolo nás. V odpadkových košoch skončí veľké množstvo aj kvalitných potravín. Problém s plytvaním je zrkadlom nás všetkých. Často si ani neuvedomujeme, že za každou potravinou treba vidieť ľudskú prácu, energiu, vodu a čas.

Nie každému je jedno, koľko sa plytvá. Moji spolužiaci z krúžku Environmentálnej výchovy si tento problém všimli a rozhodli sa ho riešiť, čiže začali sami od seba...

Regionálna poľnohospodárska spoločnosť Plantex, s. r. o. z Veselého pri Piešťanoch v rámci Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“ dodáva aj 100% jablkovú šťavu z ich kvalitnej produkcie. Naši environmentalisti si uvedomili, že táto šťava nie vždy sa celá vypije.

„Čo urobíme so zvyškom jablkovej šťavy?“

Rozhodli sa, že na konci týždňa zostávajúcu šťavu v triedach zozbierajú a uvaria z nej džem.  Časť džemu spotrebujú pri pečení koláčikov, či  na Komunitnom akčnom dni ho v rámci ochutnávky ponúknu komunite (spolužiakom, deťom z materskej školy a obyvateľom obce). Zároveň sa rozhodli vysvetliť Majcichovčanom, ako minimalizovať plytvanie potravinami, využívať čo najviac zvyškov, alebo aby mali radi potraviny a nenávideli odpad.


Meno autora/autorov

Eliška Šturdíková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: