Bioplasty pre čistejšiu prírodu

Plast vyrobený v školskom laboratóriu. Autor: Daniela Bušová
Zmena je dobrá. Autor: Daniela Bušová
Nelegálna skládka pri obci Štvrtok. Autor: Daniela Bušová
Na pečivo by bioplastové vrecúško stačilo. Autor: Daniela Bušová
Informačná kampaň o bioplastoch. Autor:

Environmentálne zmýšľajúci študenti z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa rozhodli skoncovať s nevedomosťou svojho okolia a šíriť informácie o bioplastoch. Zisťovali viac o tejto problematike a rozhodli sa bioplast aj vyrobiť.

Výrazným problémom súčasnosti  je neuvážené používanie igelitových tašiek. Každý deň obchodmi na celom svete prejdú milióny ľudí, neuvedomujúc si riziko používania tohto materiálu. Tisíce plastových tašiek končia denne na skládkach alebo len tak pohodené v prírode, predstavujúc vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Riešením by mohli byť tašky a vrecia vyrobené z bioplastov. Bioplast je materiál, ktorý je vyrobený z obnoviteľných surovín a v niektorých prípadoch je aj biologicky rozložiteľný. "Dnes už sú technológie, ktoré dokážu vyrobiť tašky z bioplastu, ktoré sú vlastnosťami porovnateľné z plastovými taškami", uviedol Branislav Moňok, odborník na odpad a kompostovanie z  o.z. Priatelia Zeme.

Plastové odpady z prírody zatiaľ nevymizli

Ku škodám spôsobeným plastovými obalmi sa vyjadril poslanec obce Dolné Srnie a predseda poľovníckeho združenia tejto obce, Ján Bušo: "V prírode pribúdajú nežiaduce materiály. Každý rok je ich viac, aj napriek pravidelným čistiacim brigádam." Často sú vyhadzované zvyšky jedla, zabalené v igelitových vreciach. Tieto sa potom stávajú potravou pre divo žijúce zvieratá. „Spolu so zvyškami jedla zožerú aj umelú hmotu, následkom čoho môžu uhynúť. Pritom existujú miesta, kam takýto odpad patrí,“ dodal pán Bušo.

Reportéri zistili, že v okolí ciest i lesných chodníkov sú množstvá nelegálnych skládok. Tieto robia problémy nielen poľovníkom, ale aj poľnohospodárom. Šíria sa z nich rôzne choroby a odpad sa dostáva do pôdy. Navyše nie sú veľmi estetické ani na pohľad.

Čísla sú alarmujúce

Priemerná spotreba tašiek na osobu v Európe je 200 ročne. Na jedného Slováka ich pripadá až 446. Slovensko výrazne zaostáva za európskym štandardom. Napraviť by to mal zákon o spoplatnení plastových tašiek. Tento nadobudne platnosť v roku 2019. Uskutočnený prieskum ale ukázal, že igelitové tašky sú už spoplatnené vo všetkých sledovaných reťazcoch. Ponúkané sú aj papierové a textilné tašky. Ich cena je však vyššia,  než cena „igelitiek“.

K otázke odpadového hospodárstva v súvislosti so separáciou odpadu sa vedúci pobočky Lidl v Novom Meste nad Váhom pán Slavomír Husovský vyjadril takto: „Obchodné reťazce majú zo zákona povinnosť separovať. Správna separácia je pre nás výhodou. Prospieva životnému prostrediu a vďaka nej sa nám vracia aj časť investovaných peňazí.“

Bioplasty môžu byť riešením

Supermarkety nemôžu počet predaných „igelitiek“ nijako ovplyvniť. Preto by ďalším krokom k čistejšej prírode mohlo byť uzákonenie povinnosti ponúkať tašky z biologicky rozložiteľného materiálu. Existuje mnoho druhov plastov a jedným z nich sú biologicky rozložiteľné plasty. Sú to látky vyrobené z prírodných materiálov. Najčastejšie na báze škrobu alebo celulózy. Výroba takéhoto materiálu nie je náročná. Možnosť domácej prípravy biologicky rozložiteľným plastom pridáva na atraktivite.  A dokonca je dosiahnutý výsledok porovnateľný s bežnými plastmi! Popri nenáročnosti výroby je ďalšou jeho výhodou rýchly rozklad. V prírode sa rozkladá oveľa kratšiu dobu ako bežné plasty.

Existujú názory, že pre výrobu tašiek je neúčelový práve kvôli jeho rýchlemu rozkladu. Na druhej strane je mnoho miest, kde sa plastové vrecia využívajú vo veľkom množstve. Práve tam by bioplasty mohli pomôcť  napraviť škody, páchané na životnom prostredí. Napríklad v školách či iných inštitúciách. Tu sa menia vrecia v odpadkových košoch denne. Práve takéto zaobchádzanie s plastmi je neekologické, avšak hygienické. Plytvaniu by sa dalo zabrániť používaním bioplastov, ktoré sú oveľa ľahšie odbúrateľné. Ak už nemáme na výber, radšej si vyberme výrobky z bioplastu, ktoré majú certifikát rozložiteľnosti. Keď bioplasty doslúžia svojmu účelu, musia byť aj vhodne odstránené. Inak majú rovnako zlé následky ako tie normálne. Bioplasty patria do špeciálnych nádob na ne určených, alebo sa môžu kompostovať v domácom kompostovisku.

Pri hlbšom zamyslení však zistíme, že najekologickejší je taký odpad, ktorý vôbec nevznikne.

Leták šíri informovanosť

Výrobky z biologicky rozložiteľných plastov nie sú v povedomí ľudí zakorenené tak, ako tie z obyčajných plastov. Potvrdil to aj prieskum v supermarketoch a rôznych inštitúciách. Pri snahe o vytvorenie štatistiky používania biologicky rozložiteľných plastov narazili reportéri na prekážku. Bola to nedostatočná informovanosť o tomto materiáli. Takmer nikto z opýtaných nevedel, čo to vlastne je. Najlepšiu odozvu mali v supermarketoch. Tu zistili, že tašky z biologicky rozložiteľného materiálu už sú  (alebo v blízkej budúcnosti budú) ponúkané zákazníkom.

Po týchto skúsenostiach reportéri navrhli a vyrobili informačný leták. Tento podáva základné informácie o biologicky rozložiteľných plastoch. Leták bol vyvesený na mnohých obecných tabuliach a rozdaný v obciach. Týmto spôsobom sa povedomosť obyvateľov zvýšila. Reportéri sa stali šíriteľmi osvety. Informovali ľudí o tom, že používanie biologicky rozložiteľných plastov je jedným zo spôsobov, ako odbremeniť životné prostredie od odpadu. Stretli sa však aj s názormi, že kompostovateľné tašky sú nestabilné a rozpadajú sa takmer okamžite. Je pravda, že takéto materiály nie sú vhodné na dlhodobejšie odkladanie. Aj pokus reportérov s výrobou bioplastu v laboratóriu na škole im to potvrdil.

Preto by mali ľudia hľadať i iné alternatívy, ako si odniesť z obchodu svoj nákup. V každej dámskej, či pánskej kabelke môže byť jedna plátenná taška, ktorá im poslúži dlhšie, než na jedno použitie.


Meno autora/autorov

Daniela Bušová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: