Asfaltové parkovisko nahradilo trávnatú plochu
Asfaltové parkovisko v ochrannom pásme vodného zdroja. Autor: Chiara Repaská

Asfaltové parkovisko nahradilo trávnatú plochu

Popri výstavbe nového futbalového štadióna pod Trenčianskym hradom boli vybudované aj asfaltové parkovacie plochy. 20 miliónová rekonštrukcia sa začala v roku 2017. Trávnatá plocha, ktorá ešte pred začatím renovácie slúžila na tréningy futbalistom FK Trenčín, nájde po kolaudácii využitie ako parkovisko pre automobily. Aký dopad má takáto rekonštrukcia na našu mikroklímu?

Štadión AS Trenčín susedí s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zmenil sa aj výhľad jej zamestnancov z kancelárií. ,,Vnímame, že sa mikroklíma v priebehu jedného až dvoch rokov výrazne zmenila. Nepríjemné je to hlavne počas horúcich dní, kedy ovzdušie dosahuje vysoké teploty. Parkovisko naakumuluje obrovské teplo a tiež vysuší vzduch. Veľmi často sa stáva, že večer, keď už slnko pomaly zapadá, je cítiť závany tepla,“ povedal Tomáš Hanulík, pedagóg univerzity a zároveň včelár. Podľa neho mala rekonštrukcia veľký vplyv na mikroklímu v okolí a teplota sa zvýšila približne o 2 až 4°C. Aj na včelách pozoruje veľkú zmenu. Ich rozvoj je od začatia rekonštrukcie posunutý asi o dva týždne.

V parkoviskách okolo štadióna sa nenachádzajú žiadne zadržiavacie systémy dažďovej vody. Stromov je vidieť veľmi málo, na niektorých miestach dokonca chýbajú úplne. ,,Keď dochádza k nárazovým dažďom, všetka voda ide do kanalizácie. Vôbec sa nezadržiava na tomto území, všetko to je odvodnené preč,“ dodal T. Hanulík.

Teplotný rozdiel na slnku a v tieni

Mladí reportéri sa na vlastnej koži presvedčili, aký obrovský význam majú stromy na parkoviskách. Pomocou bezkontaktného teplomera merali teplotu asfaltu na slnku a pod stromami. ,,Výsledky boli veľmi prekvapivé. V tieni nám teplomer ukázal 22,3°C. Na slnku to bol viac než dvojnásobok, až 48°C,“ informovala Marianna Antaleczová, členka tímu Mladých reportérov, ,,z nahriateho asfaltu sála teplo, čo má veľký teplotný dopad na mesto.“

Climafriendly-parkovisko

Otázku ako vyzerá climafriendly-parkovisko položili Mladí reportéri Róbertovi Hartmannovi, vedúcemu útvaru mobility mesta Trenčín. ,,Klíme prospešné parkovisko neodvádza dažďovú vodu do kanalizácie, ale zachováva ju v teréne. Nedochádza uňho k presiaknutiu nebezpečných ropných látok alebo brzdových kvapalín do zeme. Súčasťou climafriendly parkoviska je veľa zelene, ako príklad môžem uviesť rad stromov medzi šikmými proti sebe stojacími parkovacími miestami. Zeleň a najmä stromy zamedzujú prehrievaniu pôdy a aj vzduchu.“ Parkovisko pri štadióne nemá tieto vlastnosti.

Boli iné možnosti ?

Podľa vedúcej útvaru územného plánovania mesta Trenčín Adriany Mlynčekovej sa parkovisko nachádza na ľavej strane Váhu v ochrannom pásme vodného zdroja. ,,Z tohto dôvodu si my nemôžeme dovoliť také riešenia, ktoré by nám neodsúhlasili vodári,“ vyjadrila sa. Aj ona by pri štadióne rada videla ekologicky prijateľnejšie  parkovisko. ,,Viem si tam predstaviť aj zatrávňovacie dlaždice, či systémy na zachytávanie vôd.“ Spolu so svojimi kolegami ale narážajú na to, že Trenčianske vodárne a kanalizácie s týmto vôbec nesúhlasia. Dôvodom je práve už spomínané ochranné pásmo vodného zdroja.

,,My, ako úradníci, musíme rešpektovať podmienky vodárov,“ poznamenala. So svojím tímom sa  intenzívne zapodievajú stratégiou adaptability mesta na klimatické zmeny. V rámci toho sa chystajú požiadať o hydrologický posudok ľavej strany Váhu. ,,Sľubujeme si od toho, že po vyhodnotení posudku budeme vedieť, za akých podmienok by sme eventuálne mohli robiť aj takéto climafriendly parkoviská.“ Rokovať chcú samozrejme aj s vodármi.  


Meno autora/autorov

Chiara Repaská

Veková skupina

19-25

Škola

Bilingválna sekcia Spojenej školy Dominika Tatarku na Ulici mládeže v Poprade

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Asfaltové parkovisko (infraštruktúra) neprispieva k ochrane kvality zdravia a života občanov Trenčína či ochrane klímy, pretože v letných mesiacoch vysušuje a zohrieva vzduch, čím prispieva k otepľovaniu.  Tiež sa v ňom nenachádzajú žiadne zadržiavacie systémy dažďovej vody či väčšie množstvo stromov alebo iných trávnatých plôch.