Sú tu s nami a ešte dlho budú
Tvorba cigaretového odpadu je jednoduchá. Autor: Vanesa Samborská

Sú tu s nami a ešte dlho budú

Ako dlho ​trvá, kým sa v prírode rozloží cigaretový ohorok? Nad touto otázkou sa v jarnom období zamýšľame viac ako inokedy. Sneh mizne a jar odkrýva všetko, čo zima zanechala. A medzi takéto prekvapenia patrí i zem plná cigaretových ohorkov.

V mnohých mestách máme odpadkové koše každých pár metrov, samozrejme, aj s popolníkmi. No aj tak by sme dokázali nazbierať plné odpadkové vrece cigaretových ohorkov. Na pohľad zanedbateľné a drobné smeti, ale pre prírodu veľmi znečisťujúce, a to najmä kvôli ich dobe rozkladu. Cigaretový ohorok sa totiž v prírode rozloží za 15 rokov. Mnoho ľudí sa ani nezamyslí nad tým a odhodí ohorok do prírody v domnienke, že sa  rýchlo rozloží.

Keď sa reportéri pýtali ľudí vo svojom okolí, skoro nikto nevedel odpovedať správne na otázku, z čoho je vyrobený cigaretový ohorok alebo cigareta. Mnohí ani netušia, aké toxické látky dávajú do seba. Nehovoriac o tom, ako vplýva ich „zlozvyk“ na životné prostredie.

Zloženie cigarety

Cigaretový filter sa vyrába z acetátu celulózy. Je obalený vnútorným obalovým papierom, vonkajší obal tvorí náustkový papier, ktorý je pre dosiahnutie lepšej priepustnosti perforovaný elektrostaticky alebo laserom. Obal, v ktorom je zabalený tabak, tvorí špeciálny papier, určený pre priemyslovú výrobu a ručné balenie cigariet. Používa sa ľanový alebo konopný vysoko kvalitný celulózový papier. Do neho sa pridávajú rôzne chemikálie, ktorých  názvy by už samy o sebe mohli fajčiarov odradiť od ich neduhu. Uhličitan vápenatý, uhlčitan horečnatý, oxid titaničitý či dusičnan draselný, to je len zlomok látok, ktoré fajčiari dobrovoľne dostávajú do svojho organizmu. A to nie sú zlúčeniny, ktoré obsahuje samotný tabak a ktoré sa horením menia na oveľa toxickejšie látky. Fajčiari neohrozujú len samých seba, ale i ľudí vo svojom okolí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú pasívnymi fajčiarmi. A v neposlednom rade má ich konanie negatívny vplyv na prírodu, keď odpad po fajčení odhodia len tak na zem.

Cigaretové ohorky tvoria veľkú časť odpadu

Ľudia si ani nevedia predstaviť, koľko ton odpadu tvoria vo svete cigaretové ohorky. Ich tipy v našej malej ankete boli okolo dvoch ton. V skutočnosti je to omnoho viac, ako by sme čakali pri takom malom objeme, aký tvorí ohorok. Odpad len z cigaretových ohorkov na celom svete za rok tvorí 1,1 milióna ton. To je alarmujúce číslo, nad ktorým by sme sa mali zamyslieť.

Mnohým ľuďom sa nepáčia ohorky na zemi a kritizujú to. ,,Kazia dojem prostredia, kde sa nachádzajú a ničia čistotu prírody,” odpovedala Kamila, obyvateľka Nového Mesta nad Váhom. Potešujúce bolo i to, ako povedal jeden pán s cigaretou v ruke: „Nevidím problém prejsť pár krokov ku košu,” odpovedal Jozef, obyvateľ Nového Mesta nad Váhom.

Vyriešia problém pokuty?

Reportérov zaujímali názory ľudí, čo by navrhovali ako riešenie tohto problému. Zazneli rôzne odpovede, ako napríklad: pokuty za odhodenie ohorkov na zem či dostať do povedomia ľudí informáciu, že i malý ohorok zaťaží prírodu na niekoľko rokov. 

Problémom sa zaoberajú aj pracovníci Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom: ,,Mesto eviduje niekoľko individuálnych podnetov, kedy sa občania sťažujú na vyhadzovanie cigaretových ohorkov z balkónov,”  odpovedala pani Ing. Zuzana Paučinová z Odboru životného prostredia. Podľa pani Paučinovej, väčšinu konkrétnych sťažností rieši písomným upozornením toho, voči ktorému sťažnosť smeruje.

Podľa Paučinovej by bolo možné problém riešiť pokutovaním, nakoľko ide o odpad, ktorý človek vyhadzuje mimo nádoby, čo je v rozpore s vnútorným záväzným nariadením mesta, avšak v bežnej praxi sa to nerobí. „To by musela mestská polícia striehnuť na ľudí a preukázať, že odhodili ohorok na zem,” uviedla Paučinová. 

Je potešujúce, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí sa daným problémom začali zaoberať. Pri zisťovaní, ako sa k danému problému stavajú iné obce či mestá, objavili reportéri informáciu, že v Žiari nad Hronom začali so separovaním tohto špecifického odpadu a ohorky by sa mali zakomponovať napríklad do výroby asfaltov na chodníky a cesty.

Najjednoduchšie riešenie je, aby fajčiari začali s cigaretovými ohorkami nakladať zodpovedne. Ak sa povedomie o ochrane životného prostredia nezmení a ľudia nezačnú sami od seba, náprava tak skoro nenastane. Takýmto spôsobom tu zanecháme stopu na veľmi dlho, ak nie navždy.


Meno autora/autorov

Vanesa Samborská

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Článok sa zaoberá problémom, ktorý trápi väčšinu miest a obcí. Je to znečisťovanie prostredia cigaretovými ohorkami, ktoré sa ťažko rozkladajú a tak zostávajú v prírode dlhé roky. Veľký problém je ľahostajnosť ľudí, ktorí odhodia zvyšok cigarety len tak na zem, či už pri prechádzke, alebo z balkóna.