Priatelia mamičiek sú nepriateľmi Zeme
Jednorazová plienka. Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disposablediaper.JPG

Priatelia mamičiek sú nepriateľmi Zeme

Na svete sa denne narodí niekoľko miliónov detí. Všetky potrebujú plienky, ktorých zloženie sa od začiatku ich používania až dodnes veľakrát zmenilo. Moderná doba priniesla jednorazové plienky, ktoré sú najobjemnejšou zložkou odpadu v domácnosti s malým dieťaťom. 

Pri priemernej spotrebe 6 plienok denne v priebehu 18 mesiacov dieťa spotrebuje približne 3000 kusov. Všetky použité plienky sa stanú odpadom, ktorý niekde skončí - na Slovensku najčastejšie na skládkach.

Nevýhoda jednorázových plienok je, že obsahujú aj umelé hmoty – priepustnú polypropylénovú fóliu na zabezpečenie „suchého pocitu“ a nepriepustnú polyetylénovú fóliu na ochranu oblečenia. 25% odpadu z plienky tvorí papier a plast, ktorý nie je recyklovateľný, zvyšok tvorí moč a stolica. Ich rozkladom sa v nevhodných podmienkach uvoľňujú kyseliny, ktoré následovne rozpúšťajú kovy a zamorujú skládku. Tvoria sa skládkové plyny, ktoré obsahujú metán. Ten spôsobuje zmenu globálnej klímy.

Ak si tieto fakty uvedomia všetky maminčky, možno sa viaceré vrátia k látkovým plienkam. Zistia, že sú ekologickejšie a finančne výhodnejšie. Zrátaná použitá voda,elektrina a kúpa samotnej látkovej plienky vychádza menej - približne o 300€ ako náklady za jednorázové plienky.

K tomuto problému sa vyjadrila mamička Anna Horváthová: „ Jednorázové plienky mi ušetria veľa času pri prebaľovaní. Jednoduchšie sa s nimi narába a nemusím ich zakaždým prať. V porovnaní s látkovými plienkami sú však oveľa drahšie a znečisťujú našu planétu. Uvedomujem si to.”

Domaniža sa ako prvá obec rozhodla triediť použité jednorázové plienky. Obyvatelia, ktorí plienkový odpad separujú, platia menej. Ďalšie mestá by si mohli zobrať príklad z tejto malej obce na Považí.

Je samozrejmé, že konečný výber, či použiť látkovú alebo jednorázovú plienku je iba na mamičkách. Uprednostia drahšiu variantu a vlastné pohodlie na úkor životného prostredia, v ktorom žijeme my a chcú žiť aj budúce generácie?

 


Meno autora/autorov

Ema Osúchová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

-