Cigaretové ohorky našli príležitosť
Cigaretové ohorky

Cigaretové ohorky našli príležitosť

Cigarety, a ich ohorky, sú jeden nikdy nekončiaci problém ľudskej spoločnosti.

Ohorky neznečisťujú iba cesty a chodníky, ale špinia aj okolie parkov, rozkladajú sa v prírode, chémia zo spáleného tabaku a ohorkov sa dostáva do pôdy i riek a škodí nielen rastlinám, ale aj živočíchom.

„Cigaretový filter je vyrobený zo syntetických acetyl-celulózových vlákien, ktorých rozklad môže trvať až 15 rokov. Čo je horšie, cigaretový filter obsahuje ťažké kovy, toxíny a karcinogénne látky, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú pitnú vodu a pôdu, kde pestujeme naše plodiny. Viaceré štúdie hovoria o tom, že jeden cigaretový filter dokáže znehodnotiť až 5 litrov vody," uviedol Hugo Repáň na gymnaziálnom Dni Zelenej školy v Dubnici nad Váhom.

Keď bol ešte študentom, tak si uvedomil, že po zemi sa okrem väčšieho odpadu, ako plastové fľaše alebo plechovky,  nachádzajú i cigaretové ohorky. Prišiel s návrhom, aby sa ohorky nepohadzovali po zemi, ale zapracovávali sa do asfaltu v podobe granúl. Niektoré mestá ako Žiar nad Hronom alebo Nové Zámky zaviedli zberné nádoby na ohorky a zapojili sa do Repáňovho projektu.

Na Deň Zelenej školy mali študenti možnosť ísť s Hugom Repáňom zbierať ohorky v okolí školy. Za hodinu sa vyzberalo množstvo ohorkov, naplnili sa 3 dvojlitrové plastové fľaše. Jeden zo zberačov, Tomáš Varga, povedal: “Myšlienka recyklácie ohorkov je veľmi zaujímavá a prospešná, vyčistia sa mestá a ohorky nahradia celulózu, ktorá sa pridáva do asfaltu. Zachránia sa tým teda aj stromy.“

V Luxemburgu spojili ideu recyklácie ohorkov so zábavným hlasovaním. Pomocou vhadzovania ohorkov do zberných nádob, nachádzajúcich sa na zastávkach, ľudia hlasujú za svoj názor na rôzne zábavné otázky. Nie je dôležité, aký názor má väčšina, dôležité je, aby fajčiari ohorky neodhadzovali na zem.

Riešenia problému znečistenia miest cigaretovými ohorkami existujú, len sa treba inšpirovať.


Meno autora/autorov

Andrej Bohucký

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

-Cigaretové ohorky predstavujú malý, ale nebezpečný odpad pre životné prostredie.