Cestujeme s rozumom
Spoločná cesta autom. Autor: Miroslava Kvaková

Cestujeme s rozumom

Čitajte tiež

V Spojenej  škole internátnej v Námestove vieme, že nie veľké veci menia svet, ale práve malé činy vedú k cieľu. Jednou z možností je zmena pri cestovaní do školy - od individuálnej automobilovej dopravy k rôznym formám nežnej mobility.

Veľa našich žiakov, najmä na odbornom učilišti, využíva na cestovanie verejnú autobusovú dopravu. Žiaci, ktorí majú dlhú cestu do školy, každý deň sadajú do autobusov. Je to nielen ekologické, ale má to aj iné výhody. Cestou stretávajú svojich priateľov, môžu si oddýchnuť, počúvať hudbu, čítať dobrú knihu alebo len relaxovať. Žiačka Anežka Blažeňáková si pochvaľuje: „Rada cestujem autobusom, pretože sa môžem porozprávať s kamarátmi.“

Mnohí žiaci v našej škole nemôžu cestovať sami, ich hendikep im to neumožňuje, a tak ich do školy vozia rodičia. Zistili sme, že niektorí rodičia riešia dopravu svojich detí do školy tak, že sa dohodnú na spoločnom cestovaní autom. Prečo to robia? Táto ich iniciatíva je viac ako len spôsob, ako ušetriť peniaze na benzín. Rodič Zuzana Hadárová: „Keď viac žiakov cestuje jedným autom, menej áut je na cestách a menej emisií vypúšťame do vzduchu.“

Je to o tom, ako sa spoločne staráme o životné prostredie a robíme zmenu vo svojom správaní. Rovnako aj mnohí učitelia chodia do školy spoločne s kolegami. Učiteľka Miroslava Kvaková: „My máme aj skupinu na sociálnej sieti, kde vždy deň vopred napíšem, o ktorej idem, a kolegovia mi už len jednoducho napíšu, či idú so mnou. Zvyčajne mám plné auto, čo je fajn s ohľadom na životné prostredie, nevozím sa v aute iba ja sama.“

A samozrejme, tí, ktorí bývajú blízko školy, volia ešte ekologickejšie spôsoby dopravy – chodia pešo. Niektorí učitelia občas vymenia auto za bicykel. „Rada chodím do práce aj na bicykli, ak  tomu počasie praje, nemôžem takto síce cestovať vždy, pretože  to mám do práce trošku ďalej, asi 30 km, ale  najmä na  jar, alebo v lete rada využívam tento spôsob dopravy. Vyvetrám si hlavu, prídem na iné myšlienky, urobím niečo pre svoje zdravie aj pre planétu,“ konštatuje Miroslava Kvaková.

Žiaci našej školy ukazujú, že každý môže prispieť k ochrane našej prírody aj tým, aký spôsob dopravy si zvolí. Aj takýmto jednoduchým spôsobom môžeme prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu.


Meno autora/autorov

Andrej Zjavka, Anežka Blažeňáková, Slávka Sivčáková

Veková skupina

19-25

Škola

Spojená škola internátna Námestovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

  1. Ekologickejšie formy dopravy, ako je cestovanie autobusom, chôdza a bicyklovanie, prispievajú k lepšiemu zdraviu jednotlivcov, keďže podporujú fyzickú aktivitu a znižujú množstvo škodlivých emisií v ovzduší. Zdieľaná jazda autom tiež znižuje množstvo emísií.

  2. Vdaka týmto spôsobom dopravy sa minimalizuje počet áut na cestách, čo prispieva k vytváraniu udržateľnejších miest a komunít. Tým, že ľudia zdieľajú jazdu a volia ekologickejšie spôsoby dopravy, môžu pomôcť znížiť znečistenie ovzdušia a vytvoriť priaznivejšie a zdravšie životné prostredie v mestách.

  3. Snaha o minimalizáciu emisií CO2 a iných škodlivých látok z dopravy, ktorá je podporovaná voľbou ekologickejších foriem dopravy, ako aj zdieľanej dopravy autom, prispieva k ochrane klímy. Menšie množstvo áut na cestách a preferencia udržateľnejších dopravných možností, pomáha redukovať celkové emisie skleníkových plynov a podporuje boj proti klimatickým zmenám.

    1.