Biofarmárka: Moja práca má budúcnosť

Oľga Apoleníková
Vložil/a Zuzana Limova dňa 27.03.2012

Oľga Apoleníková je majiteľkou Salaš – Farma Pružina, ktorá pred dvoma rokmi získala ocenenie podnikateľka roka. Na svoje začiatky spomína s veľkou nostalgiou: ,,Do poľnohospodárstva som sa dostala, pretože ma prinútila vtedajšia finančná situácia. Mala som tri deti a po materskej dovolenke som sa potrebovala zamestnať, tak som si našla zamestnanie ako dojička kráv. Práca so zvieratami sa mi veľmi zapáčila.“ Skúsenosťami a nadobudnutými vedomosťami sa stala zoo techničkou, neskôr prišla príležitosť osamostatniť sa a ukázať, čo v nej je.

Aký je rozdiel medzi konvenčným a ekologickým chovom? 
Hlavné rozdiely sú v kŕmení a ošetrovaní zvierat. Kŕmna dávka sa pri ekologickom chove realizuje na pasienkoch nehnojených umelými hnojivami a neošetrovanými chemickými postrekmi. Napriek tomu, že sa zvieratá na pasienkoch pasú, nedochádza k poškodeniu pôdy. Cez zimu sú kŕmené eko krmivom, ktoré si sami miešame. Zvieratá majú dostatočný výbehu počas celého roku a žije v takmer prirodzených podmienkach.

Ako vznikla myšlienka založiť ekofarmu?
Myšlienka vznikla na podnet môjho prvorodeného syna. Mám rada prírodu a všetko s ňou spojené. Dnešná doba je však založená na tom, že by sme len brali a brali a zabúdame, že keď berieme, máme aj dávať a vrátiť sa k šetreniu prírody.

Ako dlho vám trvalo vybudovať túto farmu?
Farma vznikla v roku 1991 a stále je v procese budovania.

S akými problémami ste sa stretli pri jej budovaní?
Na začiatku bolo veľkým problémom zohnať ekologické krmivá a ekologické čistiace prostriedky, pretože trh na to nebol pripravený. Dnes už to však nie je problém.

Prečo práve živočíšna výroba – ovce?
V začiatkoch môjho podnikania som chovala hovädzí dobytok a ošípané, mlieko muselo byť vždy pasterizované a to bola pre mňa finančná strata. Po dlhom premýšľaní som sa rozhodla pre chov oviec. Sú pre mňa ekonomicky výhodnejšie a môžem pri nich realizovať obchod za svoje ceny.

Aké bioprodukty vyrábate?
V súčasnosti vyrábame jedenásť druhov mliečnych výrobkov – napríklad syry, žinčicu, bryndzu a samozrejme ponúkame aj jahňatá. Všetky tieto produkty sú bio.

Koľkokrát do roka máte kontroly biokvality?
Pred dvomi rokmi sme mali dokonca 18 kontrol za rok, z toho niektoré trvali tri až štyri dni. Ekologické kontroly však dostávame minimálne trikrát do roka.

Využívate podporu z eurofondov?
Áno, snažím sa využívať eurofondy, ale radšej mám, keď sme si sami sebe pánmi.

Ako riešite problémy s chorými zvieratami?
Choré – nevhodné pre chov - zvieratá musia z chovu von. Záleží od zdravotného stavu zvieraťa. Tie, ktoré môžeme predáme záujemcom a tie, ktoré musia byť utratené, idú na bitúnok.

Stretli ste sa ako žena s nejakým druhom diskriminácie?
(úsmev) Samozrejme. Buď sa s tým naučíte žiť, alebo máte smolu. Mnoho mužov nie je ochotných akceptovať to, že žena v niečom získa prvenstvo.

Čo vás motivuje robiť túto náročnú prácu?
Som optimista a verím, že všetko, čo robím má budúcnosť aj pre ďalšie generácie.

Autorky: Natália Mrázová, Patrícia Hírešová, Gymnázium Dubnica n. V.; Radka Porubanová, konzultantka Zelenej školy

Foto: Karin Janovská, Stredná umelecká škola, Trenčín

Prečítajte si aj ďalšie články, ktoré vznikli v rámci exkurzie na Ekofarmu Pružina:

Za bľakotom oviec

Ekofarmárčenie nie je med lízať

Mladí reportéri okúsili život na ekofarme

Šťastné ovečky Oľgy Apoleníkovej

Priložené obrázky
Oľga Apoleníková