Asfaltové parkovisko pri futbalovom štadióne v Trenčíne

Od roku 2019 prebieha v Trenčíne rekonštrukcia futbalového štadióna, v rámci ktorej v roku 2020 došlo k vyasfaltovaniu veľkého územia okolo štadióna, na úkor pôvodnej zelene.

Zašli sme za študentmi a pracovníkmi Trenčianskej univerzity, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štadióna a opýtali sme sa ich, či sa vyasfaltovanie veľkých plôch odráža na tom, ako sa v budove cítia.

Uvažovalo sa vôbec o inom type parkoviska a ak, prečo nebolo možné vybudovať parkovisko viac priateľské ku klíme a prispieť tak ku zmierneniu prejavov klimatickej zmeny?

 

Meno autora/autorov

Rudolf Večerka

Vek autora/autorov

12

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo